Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

1) Vad är boken Zohar?

Zohar  är en samling kommentarer på Toran, avsedda att guida en person som redan har uppnått höga andliga nivåer till sin själs rot (ursprung).

Zohar innehåller alla de andliga tillstånd som människor upplever när deras själ utvecklas.

Vid processens slut uppnår själarna vad kabbalister hänvisar till som "korrigeringens slut", den högsta nivån av andlig helhet.

För de utan andlig insikt verkar Zohar vara en samling allegorier och legender som kan tolkas och uppfattas olika av varje individ. Men för de med andlig insikt, dvs. kabbalister, är Zohar en praktisk guide till inre handlingar som man utför för att upptäcka djupare, högre perceptions- och känslotillstånd.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok