Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

2) Vem är Zohar till för?

Som nämnt i svar 1 skrevs boken Zohar för människor som redan har uppnått andlig perception. Den innehåller Rabbi Shimon Bar Yochais (Rashbis) skildringar, som uppnådde alla 125 grader på den andliga stegen. Rashbi uttryckte hela den andliga vägen och kallade den Zohar ("strålglans" på hebreiska).

Zohar är utformad så att bara de som uppnår en viss andlig nivå kan dra nytta av vad de läser i den. Innan man studerar Zohar måste man studera andra texter som lär en att på rätt sätt förstå texten i Zohar.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok