Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

3) Vem skrev Zohar, och när?

Enligt alla kabbalister, och som det står i inledningen till boken, skrevs Zohar av Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), som levde under det andra och tredje århundradet i vår tideräkning. I akademiska kretsar finns det de som hävdar att Zohar skrevs på 1200-talet av kabbalisten Rabbi Moshe de Leon. Denna åsikt motsägs av Rabbi Moshe de Leon själv, som sa att boken skrevs av Rashbi.

Med det kabbalistiska angreppssättet är frågan varför Zohar skrevs mycket viktigare än frågan vem som faktiskt skrev den. Zohars syfte är att vara en guide för människor som vill uppnå sina själars ursprung.

Denna väg till ens själs ursprung består av 125 steg. Rabbi Yehuda Ashlag skriver att en kabbalist som har gått igenom dessa steg och delar samma verklighetsuppfattning som bokens författare, ser att dess författare inte kan ha varit någon annan än Rashbi.

depictionsvem

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok