Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

4) Varför hölls Zohar gömd så länge?

Zohar hölls gömd i 1100 år, mellan det andra och det trettonde århundradet, eftersom de som var i besittning av dess visdom förstod att människor under den tiden inte behövde den och skulle missförstå dess innehåll.

Först på 1500-talet trädde en kabbalist fram som förklarade det grundläggande i kabbala - den Helige Ari, Rabbi Isaac Luria (1534-1572). Ari hävdade att från hans tid och framåt var den kabbalistiska visdomen redo att öppnas upp för alla.

Kommentarer på Aris verk och Zohar kom ut först på 1900-talet - århundradet som bevittnade det mest våldsamma utbrottet av mänskliga begär i historien. Under denna period trädde en unik själ fram - Rabbi Yehuda Ashlags (Baal HaSulams). Baal HaSulam förklarade den kabbalistiska visdomen på ett sätt vår generation kan förstå. Dessutom var Baal HaSulam den ende kabbalisten under 1900-talet som skrev kommentarer  på Zohar och på Aris verk.

Detta betyder inte att det inte fanns stora kabbalister före honom, bara att deras verk inte kan förstås så lätt av samtida studenter. Dagens popularitet och stora sug efter kabbala vittnar om att vår generation är redo att absorbera dess universella budskap, och att förstå de autentiska texter som talar om vårt livs rot och hur man uppnår den.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok