Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

5 saker du bör veta om boken Zohar

zoharBorderFeatheredSymmetric

1) Vad är boken Zohar?

Zohar  är en samling kommentarer på Toran, avsedda att guida en person som redan har uppnått höga andliga nivåer till sin själs rot (ursprung).

Zohar innehåller alla de andliga tillstånd som människor upplever när deras själ utvecklas.

Vid processens slut uppnår själarna vad kabbalister hänvisar till som "korrigeringens slut", den högsta nivån av andlig helhet.

För de utan andlig insikt verkar Zohar vara en samling allegorier och legender som kan tolkas och uppfattas olika av varje individ. Men för de med andlig insikt, dvs. kabbalister, är Zohar en praktisk guide till inre handlingar som man utför för att upptäcka djupare, högre perceptions- och känslotillstånd.

 

2) Vem är Zohar till för?

Som nämnt i svar 1 skrevs boken Zohar för människor som redan har uppnått andlig perception. Den innehåller Rabbi Shimon Bar Yochais (Rashbis) skildringar, som uppnådde alla 125 grader på den andliga stegen. Rashbi uttryckte hela den andliga vägen och kallade den Zohar ("strålglans" på hebreiska).

Zohar är utformad så att bara de som uppnår en viss andlig nivå kan dra nytta av vad de läser i den. Innan man studerar Zohar måste man studera andra texter som lär en att på rätt sätt förstå texten i Zohar.

 

3) Vem skrev Zohar, och när?

Enligt alla kabbalister, och som det står i inledningen till boken, skrevs Zohar av Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), som levde under det andra och tredje århundradet i vår tideräkning. I akademiska kretsar finns det de som hävdar att Zohar skrevs på 1200-talet av kabbalisten Rabbi Moshe de Leon. Denna åsikt motsägs av Rabbi Moshe de Leon själv, som sa att boken skrevs av Rashbi.

Med det kabbalistiska angreppssättet är frågan varför Zohar skrevs mycket viktigare än frågan vem som faktiskt skrev den. Zohars syfte är att vara en guide för människor som vill uppnå sina själars ursprung.

Denna väg till ens själs ursprung består av 125 steg. Rabbi Yehuda Ashlag skriver att en kabbalist som har gått igenom dessa steg och delar samma verklighetsuppfattning som bokens författare, ser att dess författare inte kan ha varit någon annan än Rashbi.

depictionsvem

 

4) Varför hölls Zohar gömd så länge?

Zohar hölls gömd i 1100 år, mellan det andra och det trettonde århundradet, eftersom de som var i besittning av dess visdom förstod att människor under den tiden inte behövde den och skulle missförstå dess innehåll.

Först på 1500-talet trädde en kabbalist fram som förklarade det grundläggande i kabbala - den Helige Ari, Rabbi Isaac Luria (1534-1572). Ari hävdade att från hans tid och framåt var den kabbalistiska visdomen redo att öppnas upp för alla.

Kommentarer på Aris verk och Zohar kom ut först på 1900-talet - århundradet som bevittnade det mest våldsamma utbrottet av mänskliga begär i historien. Under denna period trädde en unik själ fram - Rabbi Yehuda Ashlags (Baal HaSulams). Baal HaSulam förklarade den kabbalistiska visdomen på ett sätt vår generation kan förstå. Dessutom var Baal HaSulam den ende kabbalisten under 1900-talet som skrev kommentarer  på Zohar och på Aris verk.

Detta betyder inte att det inte fanns stora kabbalister före honom, bara att deras verk inte kan förstås så lätt av samtida studenter. Dagens popularitet och stora sug efter kabbala vittnar om att vår generation är redo att absorbera dess universella budskap, och att förstå de autentiska texter som talar om vårt livs rot och hur man uppnår den.

 

5) Var får jag reda på mer om Zohar?

Inte ens idag kan Zohar förstås och kännas direkt, utan den kräver en på förhand intagen uppfattning av det andliga, före man närmar sig boken. Vår tids störste kabbalist - Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) - skrev introduktioner till Zohar just för att guida ens angreppssätt till denna djupsinniga bok före man studerar den.

Sådana artiklar kultiverar andliga kvaliteter så att man kan uppleva den Högre verkligheten. Därutöver ger dessa texter kunskap om hur man närmar sig vissa termer, fraser och begrepp i Zohar, för att maximera dess användning som en guide för andligt uppnående, så att man undviker att gå vilse i materialiserade bilder, vilka det mänskliga sinnet är böjt att forma.

Bnei Baruch ger inte bara dessa introduktioner, utan håller även gratis lektioner om dem, såväl som kortare artiklar som beskriver begrepp ur Zohar, och hur man förbereder sig för ett möte med dessa begrepp.

Att upptäcka Zohar innebär att upptäcka din inre värld och din obegränsade potential. Bnei Baruch önskar dig framgång med din andliga utveckling!

Avslöjande av Zohar
Gratis artiklar, videos, e-böcker och det senaste om Zohar

Studera Zohar
Gratis autentiska kabbalistiska texter och videolektioner som introducerar Zohar

Ladda ner Zohar
Originaltext och översättningar

Gratis onlinekurs i kabbala
Bnei Baruchs lärocenter erbjuder gratis kurser i autentisk kabbala. Över 11 000 har redan registrerat sig. Anmäl dig idag!

 
Fler artiklar...

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok