Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Om Bnei Baruch

Bnei Baruch är den största gruppen zionistiska kabbalister i Israel, som delar med sig av den kabbalistiska visdomen med hela världen. Studiematerialet, som finns på över 25 språk, är baserat på autentiska kabbalatexter som överlämnats från generation till generation.

Budskapet

Bnei Baruch är en rörelse med stor mångfald och tusentals studenter över hela världen. Varje individ väljer själv sin väg och intensitet beroende på omständigheter och förmåga.

På senare år har gruppen vuxit sig till en rörelse som engagerar sig i frivilliga utbildningsprojekt där genuin kabbala presenteras i modern form med samtida språk. Bnei Baruchs budskap och essens är gemenskap på såväl personlig nivå mellan människor som på global nivå mellan länder, samt kärleken till människan.

I årtusenden har kabbalister lärt att kärlek till människan ska vara grunden för alla mänskliga relationer. Denna kärlek rådde vid tiden för Abraham, Moses och gruppen kabbalister som de etablerade. Om vi skapar utrymme för dessa nygamla värden kommer vi att upptäcka att vi besitter kraften att åsidosätta våra skillnader och på så sätt förenas.

Den kabbalistiska visdomen, som har varit fördold i tusentals år, har väntat på en tid då vi är nog utvecklade och redo att implementera dess budskap. Detta budskap återuppstår idag som lösningen på fraktionerna inom och mellan nationer, och gör det möjligt för oss, som individer och samhälle, att möte samtidens utmaningar.

Historia och ursprung

Rav Michael Laitman, BSc i medicinsk biocybernetik, etablerade Bnei Baruch 1991 efter sin lärares död, Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag (Rabash).

Rav Laitman döpte sin grupp Bnei Baruch (Baruchs söner) för att hedra minnet av sin mentor, vars sida han aldrig lämnade under de sista 12 åren av Rabashs liv, från 1979 till 1991. Rav Laitman var Ashlags främste elev, personlige assistent, och är erkänd som efterträdare till Rabashs undervisningsmetod.

Rabash är den förstfödde sonen och efterträdaren till den största Kabbalisten på 1900-talet, Rabbi Yehuda Leib Halevi Ashlag. Rabbi Yehuda Ashlag författade den mest auktoritativa och övergripande kommentaren på Zohar, Sulamkommentaren (Stegkommentaren), där han var först med att avslöja den fullständiga metoden för andlig uppstigning. Detta är också skälet till Ashlags epitet, Baal HaSulam (stegens ägare/mästare). Bnei Baruch grundar hela sin studiemetod på den väg som stakats ut av dessa stora andliga ledare.

Lektionerna i Kabbala

Som Kabbalister har gjort i århundraden, och som det centrala inom Bnei Baruchs verksamhet, ger Rav Laitman en daglig lektion i Bnei Baruchs center i Israel mellan 2:15-5:00 svensk tid. Lektionerna översätts till sju språk: engelska, ryska, spanska, tyska, italienska, franska och turkiska. Inom en snar framtid kommer sändningarna även att översättas till grekiska, polska och portugisiska. Bnei Baruch tillhandahåller även interaktiva lärarledda kurser live för nybörjare på lärocentret.

Som med alla Bnei Baruchs aktiviteter tillhandahålls livesändningen med Michael Laitman och nybörjarkurserna gratis för tusentals studenter över hela världen.

Finansiering

Bnei Baruch är en ideell organisation för undervisning om och spridning av den Kabbalistiska visdomen. För att behålla sin självständighet och sina rena avsikter stödjs och finansieras Bnei Baruch nästan inte av någon regering eller politisk grupp, och är inte heller på annat vis knuten till någon sådan.

Eftersom största delen av verksamheten är gratis, är den främsta finansieringskällan för koncernens verksamhet tionde, som studenter bidrar med på frivillig basis. Ytterligare inkomstkällor är försäljning av Rav Laitmans böcker samt donationer.

Dr Rav Michael Laitman

about-ravRav Laitman har i stor utsträckning varit engagerad i kabbala under de senaste trettio åren. Han har publicerat över trettio böcker, som översatts till mer än tolv språk, samt skrivit hundratals artiklar om kabbala, och över 10 000 timmar kabbalaföreläsningar i bild/ljud.

Laitmans omfattande vetenskapliga insatser inom området kabbala har lett till att han ska ha fått titeln professor i ontologi och kunskapsteori, tilldelat av Högsta Tvärvetenskapliga Akademiska Intygskommittén i Ryssland.

Dessutom har Rav Laitman samarbetat med framstående forskare genom att bedriva unik forskning om modern vetenskap och kabbala. År 2005 var han även med och skrev en bok inom detta ämne tillsammans med professor Vadim Rozin på det statliga universitetet Lomonosov i Moskva, det statliga universitetet för humanvetenskap i den Ryska Vetenskapsakademin.

För att läsa mer om Rav Michael Laitman och Bnei Baruchs verksamhet så är du välkommen att gå till vårt mediakit (på engelska)...