Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Globalisering 101

globalisering101

 

Vi lever i en globaliserad värld, men få av oss vet vad ordet "globaliserad" faktiskt innebär, eller ännu viktigare, hur det påverkar våra liv. Välkommen till det mest akuta klassrummet i världen idag.

Globalisering. Detta ord har först nyligen lagts till i vårt ordförråd och är ännu inte ett klart begrepp i folks medvetande. Vad är det då?

"Globaliseringen är en process som leder till att lokala och regionala företeelser blir globala. Det kan beskrivas som en process av blandning eller homogenisering genom vilken människor i världen förenas till ett enda samhälle och på så sätt fungerar tillsammans."

Detta är definitionen Wikipedia ger.

"Globaliseringen är en process av interaktion och integration mellan människor, företag och regeringar i olika länder, en process som leds av internationell handel och investeringar samt med hjälp av informationsteknik. Denna process har effekter på miljön, kultur, politiska system, ekonomisk utveckling och världens välstånd, och människans fysiska välbefinnande i samhällen runt om i världen."

Detta är definitionen på Globalization101.org.

Kabbalan säger att "globaliseringen är uppenbarelsen av en ny nivå av förbindelser mellan oss."

Inte riktigt vad vi skulle kunna tro

Man skulle tro att ett gemensamt informationssystem, delad glädje och sorg, och delat ansvar vara till nytta för oss alla, men den nuvarande finansiella krisen visar tydligt att globaliseringen bara har gett oss mer problem.

Varför händer detta? Kabbala förklarar att det beror på att vi använder det integrerade globala systemet fel eller baklänges: istället för att lära oss att arbeta tillsammans försöker vi dominera och förtrycka varandra.

Detta synsätt har fört oss till ett sorgligt tillstånd och nu försöker världens ledare att avhjälpa situationen genom att införa rättvisare politik som till exempel "I'll scratch your back if you scratch mine." Även om vi följer denna affärsmodell och även om vi slutar att ljuga för varandra och börja göra "ärliga affärer" så hjälper det ändå inte. Globaliseringen har fört oss till en punkt där vi är som celler i en kropp. Vi har blivit så sammanlänkade att det är meningslöst att göra ärliga affärer och skapa en rättvisare global regering eller en global bank bara för att rädda oss själva för det är samma egoistiska beräkningar som styr.

Ändå är detta precis vad världens politiska och ekonomiska ledare - G20 - gör: Diskuterar bildandet av ett gemensamt, globalt regleringssystem. Tyvärr kommer detta inte lösa den nuvarande ekonomiska krisen eftersom det verkliga problemet är att vi har brutit mot naturens allomfattande lag. Våra system kan inte bara baseras på en rättvis politik, avtal och ärlighet, de måste också fungera som delar av ett system där vi anser andra lika viktiga som vi betraktar oss själva.

Kabbala varnar oss att om vi fortsätter att bygga våra system på egoistiska lagar – även de mest öppna och ärliga, men följande regeln, "Det som är ditt är ditt och det som är mitt är mitt" – kommer detta system inte att fungera och vi kommer att uppleva en ännu större turbulens.

I en globaliserad värld har reglerna ändrats

Globaliseringen innebär att vi upptäcker vår sammanlänkadhet som delar i ett enda globalt system. Därför måste vi inse att allt är kollektivt och att det enda sättet att överleva är att alla ska bry sig om alla. Det enda som bör betraktas som "personligt" är sådant som är nödvändigt för individens existens, medan allt annat bör ägas av hela mänskligheten – naturresurser, varor och produktion, utbildning, hälsovård och allt annat. Tills att vi börjar agera på detta sätt kommer kriserna inte att upphöra, och oavsett hur hårt vi än försöker ställa allt till rätta med vår egoistiska logik så kommer vi att fortsätta att drabbas av den ena krisen efter den andra.

Kabbala förklarar att naturen nu behandlar oss som ett enda integrerat system, som följer lagen om absolut sammankoppling av alla sina delar. Ingen kan undkomma denna lag, precis som vi inte kan undgå tyngdlagen. Väsentligen är detta den gamla bibliska principen "älska din nästa som dig själv."

Man kan invända genom att säga "genom att göra rättvisa affärer med andra följer jag redan denna princip.” Så vad är problemet? Faktum är att även om vi skapar ett rationellt system för interaktion mellan olika länder efter principen "det som är mitt är mitt och det som är ditt är ditt," så kommer detta bara att skapa en ännu större kris. Varför? För att vi själva fortfarande försöker profitera på vår sammankoppling. Istället för att korrigera vår användning av egoismen kommer vi bara att öka den.

Som ett resultat kommer en kris att uppstå som visar vad som händer när vi försöker hitta en väg "runt" naturen. En sådan kris kommer att bli starkare och svårare än den nuvarande för att lära oss hur man inte ska göra.

En smartare väg

Vad föreslår kabbalan att vi skall göra istället? Kabbalan säger att vi först skall föreställa oss vår framtida existensform: hur mänskligheten som ett system fungerar som en integrerad kropp. Sedan bör vi genast implementera denna vision i praktiken efter vår bästa förmåga.

Detta betyder inte att vi kan nöja oss med att bara stärka den rättvisa fördelningen. Vad vi kan göra är att acceptera principen "det som är mitt är mitt och det som är ditt är ditt" som ett första steg, men samtidigt inleda en intensiv satsning på utbildningsområdet, för att lära mänskligheten vår samlevnads lagar. Detta kommer att hjälpa människor att upptäcka att vårt samhälle är en enda kropp och att uppmuntra dem att agera därefter. Först då kommer vi vara på rätt väg, på väg mot korrigering, och vi kommer då omedelbart att lindra vårt lidande.

1900-talets stora Kabbalist, Rav Yehuda Ashlag, erbjuder denna liknelse:

"Vi har gått vilse i öknen och ingen vet vart de skall. Nu när vi har använt alla våra krafter, har vi insett att det var omöjligt att undvika vandrandet i öknen. Och nu ser vi den väg vi måste gå. Vid vägens slut ligger ett slott fullt av allt det goda i världen.

Vi är desperata, redo att ge upp, men helt plötsligt får vi en karta från de människor som kan se allt från ovan. Om vi bara går med på det och förändrar vår inställning till världen så kommer vi att upptäcka att hela världen skapades för denna väg, och vi kommer plötsligt att finna styrkan för att nå målet."

Därmed är den mest praktiska lösningen idag är att ta reda på om den värld vi lever i finns för att lära oss hur att existera i ett inbyggt system där vi alla befinner oss "i en båt." I denna båt, beror allas frälsning på varje enskild individ. Eftersom vi lever i en global ekologi och ett globalt mänskligt samhälle så måste vi lära oss hur vi korrekt införlivar oss i detta system, där vi alla kommer att bry oss om varandra.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok