Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Det nya planetära medvetandet

Visdom och vetenskap i dialog mot ett integrerat medvetande

Det nya planetära medvetandet

DÜSSELDORF, Tyskland (23-25 mars 2006), var värd för ett progressivt vetenskapligt symposium ,"Visdom och Vetenskap i dialog: Det nya planerära medvetandet", som organiserades av Budapestklubben. Sexton framträdande talare presenterade begrepp om integrerat medvetande och förbundenhet genom gamla visdomsläror och modern vetenskap.

Världens nuvarande kristillstånd gav vetenskapsmännen bränsle att förklara denna övergripande integration: att det finns en "väg ut" ur vårt nuvarande tillstånd genom att sluta sig till ett mer grundläggande, allomfattande medvetandetillstånd.

Gemensamt för alla presentationer var att, när det mänskliga medvetandet växer och omsluter begrepp som kommer fram med globaliseringen, gör även kunskapen om att människan har varit oansvarig i sitt tillvägagångssätt att skapa denna miljö. Som en följd är vårt sätt att vara i relation både till oss själva och till vår omgivning i stort behov av översyn om vi vill undvika att sjunka ner i en olösbar katastrof.

För detta ändamål kan ett nytt vetenskapligt medvetande i samklang med gamla visdomsläror visa oss att:

  • Hela mänskligheten är en integrerad kropp;
  • Vi alla är förbundna och ömsesidigt beroende;
  • Medvetandet inte enbart återfinns i hjärnan;
  • Globaliseringen vidare demonstrerar att vi är en stor by;
  • Vi fungerar som ett enda helt utan att uppleva denna integration;
  • Vi måste utveckla en medvetenhet om denna globala enighet;
  • Vi måste erfara universell kärlek.

Budapestklubbens grundare professor Ervin László sammanfattade att det som presenterats vid detta symposium var grunden för en ny världsbild: en som omfattar världen som, med hans ord, "inneboende organisk, hel och förbunden".

För att denna världsbild ska spridas nämnde László åtbörder som vidtagits för dess spridande, World Wisdom Council, The Wisdom Channel (en TV-kanal på internet), och ett internetbaserat universitet, bland annat. Mötet avslutades med ett aktivt konstaterande: att det finns mängder att göra, och att detta bara är början av ett stort skifte i det mänskliga medvetandet.

 

Bildgalleri

Bilder från händelsen

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok