Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Skapandet av en ny civilisation

World Wisdom Councils tredje möte

Skapandet av en ny civilisation

Den 12 november 2005 deltog dr Rav Michael Laitman, kabbalist, grundare av och ordförande i Bnei Baruchs Kabbalistiska utbildnings- och forskningsinstitut, samt medlem i World Wisdom Council, en tankesmedja ledd av prof. Ervin Laszlo, i forumet "Skapandet av en ny civilisation", som i Tokyo hölls av Goi Peace Foundation i samarbete med Budapestklubben.

Hållbarhet. System. Vetenskap. Andlighet. Det här är komponenterna i konceptet (4 st. "S" på engelska) som lades fram av ordföranden i Goi Peace Foundation, Hiroo Saionji, vid forumet "Skapandet av en ny civilisation 2005". Stiftelsen bjöd in ledande tänkare från relevanta områden för att fördjupa sig i en dialog om "skapandet av en ny civilisation", inklusive den före detta presidenten i Sovjet, Michail Gorbatjov, och medlemmar av World Wisdom Council. I publiken på mer än 4 000 deltagare fanns ambassadörer och representanter från 46 olika länders ambassader.

Inledningstalet hölls av president Gorbatjov, som vann Nobels fredspris 1990 och leder Gorbatjovstiftelsen och det Internationella Gröna Korset. Gorbachev noterade att "Historiens hastighet ökar och det finns en fara att falla efter i medvetandet". "Idag", sa han, "behöver vi ett nytt tänkade för ett nytt århundrade", inklusive nya visioner för politik, affärsliv, och det civila samhället. "Framtiden måste vara för oss alla, eller så kommer vi inte att ha någon alls", avslutade Gorbatjov.

4-S diskussionen organiserades i två paneler: "Hållbarhet & System: Att röra sig bortom kris" modererades av Peter D. Pedersen, en dansk företagskonsult som grundat miljöstrategiorganisationen E-Square Inc. Pedersen frågade om vi "äger visdomen att välja rätt väg vid civilisationens skiljevägar". Medan andra paneldeltagare erbjöd hoppfulla exempel på möjliga lösningar noterade Gorbatjov att "problemet inte återfinns hos vetenskapen, utan i glappet mellan ord och handling". Västs konsumentmodell har överlevt sig själv, och politiker har ingen tillfredställande vision. "Utan en påtryckning från det civila samhället", sa han, "kommer politikerna inte att ha en chans, så vi måste lyfta upp det civila samhället." Ekonomen dr Henderson och herr Kitagawa från Okuma School of Public Management vid Wasedauniversitetet, höll helhjärtat med, wedan biologen dr Sahtouris tillade att "min förhoppning för världen är att satsa på de unga och deras vision för framtiden".

Den andra dialogen, "Vetenskap & Andlighet: Den mänskliga evolutionens nästa steg" gästades av den dynamiske filmmakaren Jin Tatsumura, regissör av dokumentärfilmserien "Gaiasymfonin". Dr Ervin Laszlo sade talande att "ämnet är inget mindre än mänsklighetens framtid. Mänsklighetens nästa utveckling kommer att bero på den nya sammanstrålningen mellan vetenskap och andlighet". Han förutspådde att "vi inom tio år kan skapa en hållbar civilisation tack vare framkomsten av en ny andlighet. Om en kritisk massa människor uppnår denna nya medvetandenivå kommer förändringarna att ske genom det civila samhället".

Kabbalisten dr Rav Michael Laitman var en av talarna som adresserade publiken vid tillställningens publika forum. Han noterade:

"Skälet till denna kris är den mänskliga egoismen som ökar för varje generation. Men vi kan inte bekämpa den direkt, och tvinga människor att älska varandra. Vi kan inte tvinga fram kärlek. Det är anledningen till att vi måste använda samhällets inflytande över individer. Var och en av oss påverkar i stor grad av samhället: var och en av oss vill ha samhällets respekt; var och en av oss är påverkad av samhällets åsikter. Om vi kan göra så att det som uppskattas högst i samhället kommer att vara att ge - mer uppskattat än alla andra människans handlingar - då kommer människor vilja ge, de kommer att vilja skänka och att dela med sig, eftersom de vill ha samhällets respekt. Vi måste se hur vi kan ta bort alla belöningar i samhället, utom en belöning: uppskattandet av människans bidragande till samhället. Så att, när vi syftar på en människa och säger att han eller hon ger till andra, kommer det att vara den största belöningen av alla. Det kommer att få människor att ge till varandra, och att älska varandra. För vi ser hur samhället påverkar människor. Jag tror att vi kan göra det. Jag hoppas att vi tillsammans kan bygga en ny civilisation."

Hållbarhet. System. Vetenskap. Andlighet. Baserat på dessa fyra pelare utforskade forumet "Skapandet av en ny civilisation" år 2005 de frågor som betyder mest vid denna kritiska tidpunkt i vår världs historia. Tokyodeklarationen uppmanar oss att "underlätta och accelerera en högre form av civilisations blomstring, som förkroppsligar mänsklighetens globala visdom, för att de generationer som nu lever må frambringa en värld i vilken hela den mänskliga familjen kan blomstra, i harmoni med hela naturen på denna mycket värdefulla planet".

 

 

Bildgalleri

Bilder från händelsen

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok