Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Varför en Zoharkongress?

Vi föddes i denna värld utan att veta var vi kom ifrån innan vi föddes, vart vi tar vägen när vi dör, i en familj som vi inte valt, en skola som vi inte valt, med övertygelser och värderingar vi inte kan välja, och i ett samhälle med värderingar som tystar alla frågor om det ovanstående.

Men i vår tid är fler och fler människor oförmögna att tämja frågorna: Varför är vi här? Vilka är vi? Var är vi? Vad är poängen med det hela? Och ju mer uttalade dessa frågor blir, utan att få svar, desto fler människor upplever sina liv som smärtsamma, tomma och förvirrade. Zohar beskrev denna nuvarande situation för mänskligheten för 2 000 år sedan. Den förklarar att i vår tid kommer folk att börja känna en ny vilja, en vilja bortom denna världens önskningar efter mat, sex, familj, pengar, ära, kontroll och kunskap. Till skillnad från dessa, kan den nya önskan inte bli uppfylld i vår värld, eftersom den endast kan uppfyllas genom att få svar på ovanstående frågor. Svaren på dessa frågor återfinns i upptäckandet av den sanna verkligheten medan vi lever i denna värld. Till skillnad från våra just nämnda vardagliga önskningar, som leder oss till tillfällig, flyktig uppfyllelse kommer denna nya vilja att leda oss till obegränsad, evig uppfyllelse.

Zohar är skriven speciellt för att tillfredsställa denna vår tids nya önskan. Den skrevs av en grupp Kabbalister som uppnått en komplett bild av verkligheten tillsammans, vilket innebär att de ägnat sina liv åt att finna svar på de grundläggande frågorna om existensen. Med beslutsamhet, inre disciplin och hårt arbete, upptäckte dessa Kabbalister de krafter och lagar som vår verklighet bygger på, och skrev ner sina upptäckter i Zohar

Författarna till Zohar upptäckte hur skapelsen är konstruerad från början till slut. De tog sig in i vår verklighets styrsystem, och skrev hur det systemet fungerar, vilket ger oss verktygen för att även vi ska kunna fungera i harmoni med detta system.

De skrev Zohar med ett dolt språk. Dess språk skildrar till synes alla typer av bilder, fabler och historiska händelser med anknytning till människor, platser och tider. Detta är dock en felaktig bild som vi bara uppfattar genom våra fem medfödda sinnen. För att upptäcka vad Zohar verkligen handlar om, behöver vi vägledning med texten, för att på lämpligt sätt rikta in oss mot den och inte falla ner i kroppsliga uppfattningar, och därigenom genomgå inre förändringar som utvecklar en ytterligare perception av verkligheten inom oss. Genom denna extra perception börjar vi se den andliga värld som Zohar beskriver.

Zoharkongressen 2010 innebär tre intensiva dagars studier, seminarier och aktiviteter som syftar till att utveckla denna ytterligare verklighetsuppfattning genom Zohar. Aldrig tidigare har Kabbalister öppnat studiet av Zohar för allmänheten med en sådan intensitet, för innan idag har det aldrig funnits ett behov av det. Idag, när mänskligheten i stort börjar fråga om sitt syfte och roll, börjar Zohar öppnas upp för världen, tillsammans med Kabbalister som ger oss vägledning för hur vi på rätt sätt ska rikta in oss mot Zohar

En ny verklighet av fulländning, helhet och evighet, behöver inte komma efter mycket förvirring och smärta, utan kan uppnås här och nu, och Zohar är nyckeln till att upptäcka verkligheten på kortast möjliga tid. Alla som vill ha denna verklighet är välkomna att delta i Zoharkongressen 2010 i Tel Aviv, för att uppleva denna djupa, inre förvandling tillsammans med 6 000 andra människor.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok