Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

#144 Det finns ett visst folk

Jag hörde under purimnatten, efter att ha läst Megilla, 1950.

 

“Det finns ett visst folk utspritt i utlandet och utbrett bland folken.” Haman sade, att vi enligt hans syn kommer att lyckas förstöra judarna eftersom de är separerade från varandra; därmed kommer vår styrka säkerligen att segra, eftersom det orsakar separation mellan människan och Gud. Och Skaparen kommer ändå inte att hjälpa dem, eftersom de är separerade från Honom. Därför gick Mordechai för att rätta till den bristen, som det står förklarat i versen, “judarna samlades” etc., “för att samlas tillsammans, och för att stå för sina liv”. Detta innebär att de räddade sig själva genom att förenas.

 

Kabbalah Library

Facebook

Dela med dig