Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

"En introduktion i kabbala" avsnitt 1: En grundläggande överblick

 

Beskrivning

En introduktion till “vad kabbala är” och “vad kabbala inte är” genom att överblicka några av kabbalans grundläggande begrepp, och skillnaden mellan autentisk kabbala och hur kabbala populärt betraktas.

Transkription

En introduktion i kabbala #1: En grundläggande överblickLektionen presenterades för den Amerikanska TV-kanalen Shalom TV

Anthony Kosinec

13 juli 2006

  • Fet och med indrag: Baal HaSulams originaltext
  • Vanlig: Tony Kosinecs kommentarer
  • gemen kursiv: betonade ord
  • Kapitaliserad Kursiv: transliteration från hebreiska

Hej och välkommen till "En introduktion i kabbala". Jag heter Tony Kosinec. Jag är en av studenterna till Rav Michael Laitman, som var elev till Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag, som var son och elev till Rav Yehuda Ashlag, Baal HaSulam, mer känd som ”Stegens Mästare”. Han var den mest framträdande kabbalisten på 1900-talet. Jag säger detta för att kabbala har en lärartradition.

Det vi ska tala om här är autentisk Kabbala. Vi kommer inte att ge er det teoretiska perspektivet utan kabbalisternas perspektiv, de som praktiserar kabbala. I serien kommer du inte bara att få en översikt över autentisk Kabbala utan även de grundläggande begreppen, sätten du kan närma dig visdomen på så att den kan öppnas för dig. Det är ett sätt att lära, tänka och känna på som är väldigt annorlunda än vad vi är vana vid. Som med allt annat, så måste vi... också behärska de grundläggande principerna.

I serien skall vi ta upp allt som är viktigt för dig att veta. Vi börjar med en översikt över kabbala, för det råder stor förvirring runt detta ämne. Det finns mycket information om Kabbala där ute. Kanske publiceras tusen böcker varje år om ämnet och nästan inga har någonting alls med kabbala att göra. Böckerna består av ett virrvarr av det folk vill att det skall vara av deras intuitioner och fantasier, men det är inte deras fel. Många vill gärna veta vad kabbala är, för man upplever att det är viktigt mäktigt och har insikt i någonting som är dolt i den här världen.

Den kallas ”den dolda vetenskapen” av tre skäl. 1. Visdomen har avsiktligt dolts av de som utövar kabbala. Kabbala började med Abraham för 4000 år sedan runt 1947-48 före år 0. I 2000 år, fram till år 0 och förstörelsen av det andra templet doldes den inte, den lärdes tvärtom ut till många. Vi har ju hört om Abraham som vänligt tog emot förbifarande i sitt tält. Det han gjorde var att ge dem mat och undervisa dem i kabbala. Den sorts själar som levde i denna värld på den tiden var lite ädlare än de själar som lever idag och de förstod de här sakerna lättare. Men någonting hände i början av vår tideräkning, då templet förstördes som gjorde det omöjligt för folk då och under de kommande 2000 åren att förstå någonting alls av kabbala. Då uppstod religionerna och man började spekulera kring hur världen fungerar, vad universum är, vad Skaparen är, och så vidare växte fram i människors fantasi, i enlighet med en bestämd princip som trädde i framkant och kontrollerade människornas utveckling. Den kvaliteten hos människorna hindrade dem från att förstå, därför dolde kabbalisterna den. När man inte hade tillgång till undervisningen fanns ändå böckerna.

Problemet är att det kallas en dold visdom även för att böckerna är skrivna på ett speciellt språk okänt för de som läser dem. Alla kabbalistiska böcker skrevs på ”grenarnas språk” där man använder ord från vår värld. Objekt som: kopp, bok, bord, familj, resor, krig. Allt man läser om i Moseböckerna eller andra kabbalistiska böcker. Men de talar inte om något i denna världen. Inte ett enda ord i någon kabbalistisk bok talar om något i denna världen. De hänvisar bara till de övre krafter som skapar och upprätthåller det som visar sig i denna värld. Kabbalisterna använde ett särskilt språk som visade vad de egentligen talade om. Bara en student som uppnått en viss grad av vishet kunde förstå det rätt. Vi bör känna till att vår värld inte är en värld av orsaker, utan en värld av konsekvenser. Ingenting vi gör här påverkar den övre världen där vi har vårt ursprung där det vi ser i den här världen har sina rötter. Den påverkas inte av någon fysisk handling. Handlingarna vi gör för att lösa våra problem, påverkar inte utfallet. Bara en kontakt med rötterna, med orsaksnivån, kan ha en effekt, och det handlar kabbala om. Vår verklighet som helhet är strukturerad på ett sådant sätt att det finns en värld ovan, så att säga, och en värld som finns nedan. Grenarnas språk pekar på det som finns i den nedre världen. Den talar om t.ex. ”en familj”. Man läser om det i Toran som verkar vara en berättelse om det judiska folket. En familj flyttar till en plats som kallas ”land”. Men kabbalisterna talar inte alls om detta. De talar om de abstrakta krafter ovan som faktiskt skapar dessa saker och gör att de uppstår. Bara en vis student kan förstå vad det egentligen handlar om. Detta är grennivån. Och detta är rotnivån. Om man inte lär sig att förstå nyckeln till ”grenarnas språk” så kommer man att fortsätta att se på saker som de är i denna värld.

Trots dessa två aspekter av kabbalans fördoldhet och den bristande kontakten med lärartraditionen och med den riktiga metodologin så har folk ändå känt ett behov av att veta. Men de har fått fantisera. De har varit tvungna att hitta på. De gjorde det de trodde var rätt utan rätt undervisning och rätt egenskaper som skulle ha hjälpt dem att förstå. Vi skall titta närmare på dessa i detalj när vi talar om de andra grundläggande begreppen i kabbala. Men ett par av de stora är att kabbala är judisk mysticism. Men det är varken religion eller mysticism. Kabbala är äldre än religionerna. Religion är ett resultat av bortkoppling från den övre kraften. En spekulation och en feltolkning av kabbala även om den har en formell likhet. För kabbalisterna skapade Halacha. De skrev böckerna vi läser som vi anser vara heliga. Våra traditioner har sitt ursprung i dem. Men avsikten, meningen med dem, vad böckerna skrevs för och vad de talar om är det inte många som vet. Relationen med judendomen är som mellan kabbala och amnesi.

När det gäller mysticism så är kabbala en vetenskap, inte mysticism. Den är ett sätt att skapa direkt kontakt med det som för oss verkar magiskt, ofattbart bara för att vi på vår medvetandenivå nu inte förstår. Det är som att visa en tändare för en stam som bor på en öde ö och inte har sett teknologi. De skulle tro att du var eldguden. En mystisk varelse som kan skapa eld ur handen. Det handlar helt enkelt om vad som är dolt och vad som är avslöjat. Och att kabbala är magi? Magi antyder användandet av dolda övre krafter för att manipulera människor för att få det du vill, vara till din fördel eller till nackdel för andra människor. Men det är omöjligt att få någon kontakt med de övre krafterna alls utan att ändra sin naturs inre moral. Insikt i kabbala handlar om att genomgå inre förvandling och det är omöjligt att få kontakt med de övre krafterna utan det. Det har alltså inget med detta att göra, bortsett från någons livliga fantasi.

Att bara ett fåtal får studera kabbala och att ett krav är att man är jude. Det stämmer inte, för kabbalisterna har alltid undervisat ickejudar. Några av de största kabbalisterna var faktiskt ickejudar. Ancholos, Rabbi Akiva… Listan är lång och alla kabbalister tog emot värdiga studenter oavsett yttre egenskaper utan baserat på en inre egenskap som kallas ”yechud”. Vi skall förklara det senare.

Att du måste ha mycket goda kunskaper i Gmarrah, Mishna osv. innan du kan studera kabbala. Om man inte förstår det som står i Toran eller i Gmarrah så kommer man inte att förstå kabbala heller. Du behöver inte sån förhandskunskap, men om du inte hittar andlighet där måste du läsa böcker som talar direkt om andlighet så att de inte kan förväxlas med saker i den här världen vilket man kan med språket Toran och t.ex. Haggada skrevs på.

Att använda amuletter för beskydd, manipulera ord och siffror för att skydda från det onda. Det är precis motsatsen till det kabbala handlar om. Det är faktiskt förbjudet. Det ses som avgudadyrkan att använda de övre krafterna för egen vinning. Det finns heller inget att skyddas från. Heligt vatten, amuletter, röda armband osv. är psykologogiska saker som... -absolut inte har någonting med kabbala att göra.

Slutligen har vi en sammanblandning av kabbala med österländska religioner. Då vi inte visste, associerade vi till buddhismen eller aspekter i hinduismen som talar öppet om andlighet. Det gjorde vi bara för att andligheten från kabbalisternas böcker inte var öppen. Nu är det emellertid annorlunda. Sedan 1995 är alla böcker om kabbala öppna. Det enda kravet för att accepteras som student så att du känner dig säker och bekväm när du ägnar dig åt kabbala... Det enda kravet för att bli student är att du har ett behov av det. Om dina frågor angående varför saker händer meningen med ditt liv och din roll i det om de inte kan besvaras någon annanstans. Det är kravet. Alla stora kabbalister, från Aris tid och framåt, har sagt så. Han sa att detta begär är det enda kravet. Rav Kook var själv en stor kabbalist, även chefsrabbinen i Jerusalem när han blev tillfrågad, svarade han att alla kan studera kabbala. Och till slut, min favorit: "Om du studerar kabbala kan du bli galen". Det är min favorit för det är bara som det kan verka. De inre förändringar man går igenom som ett resutat av insikt i kabbala, av förståelse och kontakt med verkligheten och källan till välbehaget man får är väldigt annorlunda jämfört med ett normalt sätt att tänka. Det är motsatsen för det är den sorts tankar som finns i den andliga världen. Så för den som har ett motsatt mål kan man verka galen. Det är man inte.

Det tredje skälet till att kabbala kallas den dolda vetenskapen är att den handlar om det som är dolt för de fem sinnena. Den svarar på en fråga som inte kan besvaras annorlunda. Den svarar på frågan "vad är meningen med livet"? Detta är en djup och allvarlig fråga. För en person som har denna fråga och inte kan finna svaret i det deras traditioner lär dem i det deras vetenskap säger, i konst, litteratur eller psykologi. En person som inte blir nöjd med någonting annat än svaret på frågan: "Vad är meningen med mitt liv"? Detta är en person som är redo att känna bortom de fem sinnena.

De kabbalistiska böckerna säger att vi lever i hela verkligheten. Det finns en totalitet av verkligheten, där vi egentligen existerar. Bara det att vi inte upplever det. Vi har en fullständigt begränsad upplevelse av vad och var vi är. Till den grad att vi inte vet vad som kommer att ske i nästa stund. Vi vet inte varför saker sker, när de sker var vi kommer från, var vi är, eller vart vi är på väg. Det finns en fullständig verklighet. Denna verklighet är delad och reducerad till ett system som kallas "världar". Genom fem världar blir hela verkligheten ett oändligt Ljus förminskat till ett ljus som vi kan uppleva. Den första världen är Adam Kadmon. Nästa värld är Atzilut. Nästa är Beriah. Sedan Yetzira. Och Assiya. Man kan tänka på dem som medvetandenivåer, närhet eller avstånd, allt eftersom de stiger ned från denna fullständiga verklighet från kontakt och medvetande med den, tills vi slutligen når en brytpunkt som kallas machsom. Eller "barriären".

Detta är andliga världar. Nedanför denna "barriär" finns vår värld. Här har vi ingen upplevelse av de andliga världarna alls. Av platsen där vi egentligen lever och kommer från. Här har vi begränsade upplevelser som kallas materiella, fysiska. Detta fullständiga Ljus och denna hela verklighet om vi kände den och hade kontakt med den skulle vi kunna styra våra öden och sluta begå misstag. Vi skulle förstå krafterna som leder oss vi skulle få en sådan kontakt med dem att vi skulle kunna leva livet till fullo och till nytta för allt liv. Men på samma sätt som kabbalan har varit dold för oss har även denna kraft och fullständiga verklighet avsiktligt dolts för oss.

Förminskad genom dessa nivåer genom ett system av 125 steg ned till den här världen. Det kabbala är avsett för är att tillåta en person att spåra sina steg från nedstigandet till denna världen tillbaka genom 125 steg hela vägen till vår rot i den andliga världen källan och kontakten med hela verkligheten. Men för att vi skall uppnå det har denna välvilliga kraft som vi kallar Skaparen avsiktligt skapat ett system för oss. Den här kartan över skapelsen är inte hela skapelsen, det är bara halvvägs. Det är en process genom vilken vi steg ned från rötterna i den andliga världen till vårt nuvarande tillstånd för att fullfölja skapelsetanken. För att kunna återförenas med hela denna verklighet. Alla kabbalistiska böcker, inklusive Tora, Mishna och Gmarra talar enbart om tillstånden som finns på dessa nivåer.

Både om förminskningen när vår själ föll från denna fullständiga kontakt och tillstånden som vi finner under stigandet tillbaka upp. Den kabbalistiska metoden är medlet med vilket man kan börja känna och komma in i den andliga världen. För att kunna göra det behöver man undervisas vad man består av vad som hindrar oss från att komma in i den världen och hur man kan få en känsla av det andliga igen. Det kräver ett mycket speciellt... material som är särskilt skapat för att låta en komma in i den andliga världen.

De kabbalistiska böckerna är skrivna på "grenarnas språk". De är svåra att förstå. Det är inte konstigt att vi har mycket svårt att använda dem på ytnivån för att lära något om hur vi kan komma in i denna högre verklighet. Kabbalans stora gåva är att, i vår generation, sedan 1995 när visdomen öppnades för världen som helhet, för de som behöver den, så har särskilda böcker förberetts. Dessa böcker, kommentarer, skrevs av Baal HaSulam och av Rabash, hans son och lärjunge för första gången inte för kabbalister som redan är i den andliga världen, utan för de som vill komma in i den andliga världen. De skrevs på ett speciellt språk som gör det möjligt att få fotfäste på det första steget.

Dessa böcker kommer att vara våra källor under kommande lektioner. Vi skall se vilken kvalitet som håller oss utanför den andliga världen och vad som låter oss komma in och metoden som avslöjas i kabbala genom Baal HaSulams arbeten. "Kabbalans visdom lär ut en praktisk metod för att nå den övre världen och källan till våra liv. Genom att inse den sanna meningen med livet uppnår vi perfektion, lugn, oändlig njutning och förmågan att transcendera tids- och rumsliga begränsningar medan vi fortfarande lever i den här världen." —Dr. Rav Michael Laitman.

Följ med oss nästa vecka, när vi påbörjar denna spännande resa.

 

 

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok