Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Allt var en dröm

IkonAKabbalister förklarar att människan kan förnimma verkligheten på två nivåer och båda är fullständigt påverkade av ens inre kvaliteter.

På den första nivån är människans inre kvalitet egoism, vilket är i motsats till naturens kvalitet. Denna kvalitet av egoism som vi för närvarande har gör att vi känner oss åtskilda från varandra och den uppmuntrar oss också att utnyttja varandra. Egoism är orsaken till att vår bild av verkligheten är en värld av krig, kamp, fattigdom och korruption.

Emellertid inser vi gradvis genom vår livserfarenhet att en egoistisk uppfattning inte ger oss en sann tillfredställelse därför att den aldrig kan uppleva en tillfredsställelse som består.

På den andra, högre, nivån är vår inre kvalitet absolut kärlek och givande – just som kvalitén av naturens krafter. De som uppfattar världen på det sättet kan se hur alla människor fungerar som delar av ett system som arbetar ömsesidigt och skapar en cirkel av ändlös tillfredställelse.

Vår existens på den första nivån, enligt Kabbala, är bara en fas vi går igenom och dess hela syfte är att låta oss ändra vår verklighetsuppfattning själva. Kabbalister som lärde sig att förändra sin verklighetsuppfattning definierar vår nuvarande existens som ett ”imaginärt liv” eller ”en imaginär verklighet.”

Som kontrast kallar de den korrigerade, hela och perfekta existensen ”verkligt liv” eller ”den sanna verkligheten”. När de ser tillbaka på sin föregående, egoistiska uppfattning beskriver de den som en dröm genom att säga ”Vi var som de som drömde” (psalm 126:1).

Detta betyder att för närvarande är den sanna verkligheten dold från oss. Vi känner den inte eftersom vi uppfattar oss själva och världen enligt våra inre kvaliteter, vilka för närvarande är egoistiska. Just nu känner vi inte att alla människor är förenade som en, eftersom vi stöter bort en sådan relation. Det egoistiska begäret som är inpräglat i oss är inte intresserat av en sådan förbindelse och tillåter oss därför inte att se den sanna bilden av verkligheten.

Om vi omvandlar vår egoism till naturens kvalitet – kärlek och givande – kommer vi att känna och uppfatta fullständigt andra saker omkring oss vilka vi inte uppmärksammade innan.

Dessutom, allt vi såg innan ser fullständigt annorlunda ut – helt, evigt, meningsfullt. Detta är vad kabbalister menar i versen ”Jag såg en omvänd värld” (Babyloniska Talmud, skriften av Pesachim).

Smaka och se

Kabbalistisk visdom lär oss att meningen med livet är att självständigt höja sig från vår nuvarande, begränsade existens till den sanna, eviga existensen.

Hur gör vi det? Den enda vägen att bryta sig loss från denna egoistiska uppfattning är att ta kontakt med den verklighet som existerar utanför densamma. För att göra det behöver vi autentiska kabbalistiska böcker, därför att de var skrivna av de som upptäckte den sanna bilden av verkligheten. I deras böcker berättar kabbalister om den perfekta verkligheten som faktiskt finns precis vid sidan av oss. Vi måste bara ändra vår inre frekvens för att kunna fånga upp denna utsändning.

När man läser om den sanna verkligheten, lättar gradvis dimman över våra sinnen och så småningom börjar vi känna verkligheten. Kabbalister förklarar faktiskt att det inte är genom förståelse av text som vi förändrar våra kvaliteter. Även om en person inte förstår det han eller hon läser är det genom sitt begär att förstå som han ändrar sin uppfattningsförmåga.

”Även om de inte förstår vad de läser, så attraherar de, genom sin längtan och stora önskan att förstå vad de studerar, det omgivande Ljuset som omger deras själar … Därför, även om en person inte har kärlen när han eller hon engagerar sig i denna visdom och nämner namnen av Ljusen och kärlen relaterade till hans själ, så lyser Ljuset omedelbart över honom till en viss del…”

- Baal HaSulam, ”Introduktion till Talmud Eser Sefirot

Skillnaden mellan vår nuvarande förnimmelse av livet och den vi kan uppnå är enorm. För att på något sätt beskriva detta jämför boken Zohar det med skillnaden emellan ett stearinljus och ett oändligt ljus, eller som ett sandkorn i jämförelse med hela världen. Om du verkligen vill veta vad det innebär föreslår kabbalisterna att du själv undersöker det.

"Smaka och se att Herren är god".

- Psalm 34:8