Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

En kvinnas lycka - idag mer än bara familj och karriär

 

alt

Kvinnor kräver en andlig status som är likvärdig männens.

Vi lever i en mycket speciell tid. Barn flyttar hemifrån vid ung ålder, relationer mellan par är inte så nära som de brukade vara. Idag befinner sig kvinnor i samma sociala kretsar som män, har lika mycket makt som män och i många fall mer. Som ett resultat är känslan av tomhet och försöken att hitta uppfyllelse och lycka är inte längre kopplade till familj och inte ens till en kvinnas yrkesliv.

Även om det fortfarande är viktigt för en kvinna att vara nöjd med sin make, sina barn eller barnbarn, liksom med hennes yrkesliv, räcker detta inte för henne. Hennes ego är så utvecklat att det bryter igenom familjens, arbetsplatsens och även nationalstaternas ”staket”. Det vill ha andlighet.

Denna längtan efter andlig uppfyllelse har ökat under de senaste 15 - 20 år. Innan den nuvarande generationen fanns några fall här och där, men det förekom inte i tusentals som i dag. Dagens tider påminner oss om Abraham tid, som bildade den första kabbalagruppen i det forntida Babylon. I dessa gamla tider, var de kvinnor som uppnått andlighet vid männens sida. De var på en andlig nivå som var jämlik männens. De stora kvinnliga profeterna, såsom Dvorah, Hulda och andra hade nått en andlig nivå som till och med var större än männens. Människor levde i förverkligandet av Gudomligheten, och barnen undervisades i dessa sanningar från tidig ålder.

Men efter mänsklighetens fall från det andliga, har vi sällan sett kvinnliga kabbalister. Det fanns ett fåtal som uppnådde andlighet från tiden för förstörelsen av det Andra Templet fram till vår generation, men de var ett begränsat antal.

Men i dag, vare sig vi gillar det eller inte, kommer vi tillbaka till samma tidiga tillstånd – där mänskligheten var förenad som en man med ett hjärta. På grund av detta måste kvinnor vara på samma andliga nivå som männen. Med andra ord, människans andliga förfall som ledde till devalveringen av kvinnans andliga status måste åtgärdas i våra dagar.

Därför måste vi i dag svara på efterfrågan som kommer från så många kvinnor. Det är inte bara en efterfrågan, utan ett verkligt behov.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok