Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabbala och kvinnor

En inblick i kvinnors inre strävan och andliga utveckling

Villkor för kvinnors andliga framsteg

alt Kvinnor har färre villkor för att växa andligt än vad män har. Kabbalan säger att om en man vill framskrida andligt, är han tvungen att gifta sig och bilda familj. Det är hans ansvar att uppfylla dessa skyldigheter. Annars kan han inte utveckla sig andligt. En kvinna, å andra sidan, kan utvecklas andligt även om hon inte är en mor eller en fru. Dessutom, om hon har tillgångar för tillvaron,  kan hon också välja att inte arbeta. Det vill säga, i jämförelse med en man är en kvinna relativt självtillräcklig och kan växa andligt utan många av de yttre villkor som gäller för män. Således är hon ur en andlig synvinkel en betydligt mer perfekt varelse än en man.
Läs mer...
 

En kvinnas lycka - idag mer än bara familj och karriär

alt Kvinnor kräver en andlig status som är likvärdig männens. Vi lever i en mycket speciell tid. Barn flyttar hemifrån vid ung ålder, relationer mellan par är inte så nära som de brukade vara. Idag befinner sig kvinnor i samma sociala kretsar som män, har lika mycket makt som män och i många fall mer.
 

Kvinnans makt

woman_flower Kvinnor kan förändra verkligheten genom att uppfylla sin andliga roll i världen. Kvinnor borde inse att det i deras händer ligger stor makt. Det är de som kan förändra världen. Hur? Genom att förstå och uppfylla sin andliga roll i världen, precis som de förstår sin roll i familjen.
Läs mer...
 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok