Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Jämställdhet mellan män och kvinnor: bra eller dåligt?

equality-between-men-and-women_clip_image001En kvinna uppfyller sin roll genom att vara motsatsen till (och inte likadan som) en man.

Mäns och kvinnors roller har blivit så otydliga att folk är förvirrade angående vad de ideala rollerna för män och kvinnor är tänkta att vara. Detta har påverkat förhållandet mellan män och kvinnor, och har till och med fått folk att bli konfunderade över sina egna identiteter.

Hur mycket vi än vill skapa enkel, tydlig jämställdhet – enligt vår förståelse av det – gynnar det i slutändan varken män eller kvinnor. Det gör inte våra liv mer balanserade, harmoniska, rättvisa eller lyckliga – och det beror på att sättet vi försöker skapa ”jämställdhet” strider mot naturens lagar.

I stället för att lära oss att ordna våra liv enligt naturen, tror vi att vi står över naturen och att vi kan uppfinna våra egna regler. Men våra liv visar att vi i själva verket är en del av naturen. Därför måste vi låta naturen lära oss hur man skapar perfekta förhållanden, och att leva i harmoni med varandra.

Detta är precis vad kabbalans visdom möjliggör för oss – den visar oss naturens lagar, som gör det möjligt att se det bästa sättet att agera mot andra, oavsett om det är män, kvinnor, barn, eller hela världen. Utan denna kunskap är det omöjligt för oss att ordna våra liv på ett klokt sätt. För varje dag kommer vi snarare bara att uppleva mer problem och lidande.

Men hur uppkom förvirringen kring våra könsroller? Trots allt är förhållandet mellan män och kvinnor bara obalanserat bland människor. I djurriket är det till exempel mannen som förser kvinnan med allt hon behöver. Problemet med människor är att allt fungerar enligt vårt ego, inte enligt de uppgifter som ett kön har mot det andra. Just vårt ego har gjort våra relationer och könsroller obalanserade.

Så hur bygger vi våra liv på ett balanserat sätt? Det står skrivet att kvinnan skapades som en hjälp till mannen. Det vill säga, en kvinna uppfyller sin roll och ger den hjälp som behövs av henne, just genom att vara motsatsen till (inte likadan som) en man. Vara motsatsen till honom och på så sätt hjälpa honom att uppnå det andliga målet, på så vis uppnår båda det.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok