Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Rätt uppfostran

.

Den grundläggande principen för rätt uppfostran är egentligen enkel; föräldrar bör inte berätta för ett barn vad de ska göra, utan istället hur man gör det, om barnet frågar.

Och hur ska man gå tillväga fram till dess? Föräldrar ska använda sin uppfinningsrikedom för att finna alternativa sätt för att väcka ett barns önskan att vilja göra vad som behöver göras. På detta sätt blir det barnets egen önskan. Detta är rätt utbildning.

Det står skrivet att vi ska "utbilda våra ungdomar enligt deras väg". Det innebär att det inte bara är föräldrarna utan även barnen som tydligt ska se vart de är på väg, och de ska också vilja det. På det sättet kommer de att acceptera uppfostran och kommer även att kräva den.

Föräldrar som pressar sina barn, som försöker tvinga dem att lära sig vissa uppgifter eller vanor, bidrar till att uppfostra en skadad generation.

Den kabbalistiska visdomen å andra sidan är emot allt våld eller påtryckningar. "Det finns inget tvång i det andliga". Inget tvång betyder att allt existerar och görs bara utifrån ens egen vilja. Vad föräldrar har att göra är att väcka den viljan.

Vårt problem är att ingen gör på detta sätt varför hela utbildningssystemet är fel. Därför är det vår uppgift att hjälpa föräldrar att förstå den kabbalistiska principen, att allt beror på en individs fria vilja och allt vi behöver göra är att hjälpa till så att den kan utvecklas.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok