Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabbalans källor

Var kommer den kabbalistiska visdomen från och vilka är dess källor?

Kabbalans ursprung

The Origin of KabbalahDen kabbalistiska vetenskapen är unik i det sätt den talar om dig och mig, om oss alla. Den handlar inte om någonting abstrakt, enbart med det sätt vi är skapade och hur vi fungerar på högre existensnivåer.

Många kabbalistiska böcker har skrivits om det, med början i patriarken Abrahams bok Sefer Yetzira (Skapelseboken), som skrevs för fyra tusen år sedan. Nästa viktiga verk är boken Zohar, skriven under det andra århundradet e.Kr. Zohar åtföljdes av Aris verk. Ari är en berömd 1500-tals kabbalist. Och det tjugonde århundradet såg kabbalisten Yehuda Ashlags verk.

Ashlags texter är bäst lämpade för vår generation. De beskriver, likt andra kabbalistiska källor, de övre världarnas struktur, hur de nedstiger och hur vårt universum och allt i det blev till.

Yehuda Ashlags textbok Talmud Eser Sefirot (Studiet av de tio sefirot) är utformad som en modern lärobok med frågor, svar, repetitionsmaterial och förklaringar. Detta är, om du så vill, den övre världens fysik, som beskriver lagarna och krafterna som styr universum i den andliga världen.

Detta material förvandlar gradvis studenten, eftersom man när man försöker uppleva den andliga världen gradvis anpassar sig till de andliga lagar som beskrivs i textboken.

Den kabbalistiska vetenskapen ägnar sig inte åt livet i denna värld. Istället återfår vi genom att studera detta system den nivå vi ägde före vårt nedstigande. Under detta uppstigande bygger studiet av kabbala ett system jämlikt med det andliga systemet i studenten.

För att säkerställa den andliga nyttan från texten studerar vi vid Bnei Baruch enbart autentiska källor, där vi fokuserar på de som har skrivits i syfte att hjälpa studentens andliga utveckling. Dessa källor är

  • Aris skrifter
  • Rabbi Yehuda Ashlags skrifter

Till största delen koncentrerar vi oss på Rabbi Yehuda Ashlags skrifter, eftersom hans texter är mest lämpade för vår generation.

 

Stora Kabbalister genom historien

Great_Kabbalists_Throughout-t_preview Dr Michael Laitman överblickar kedjan av stora kabbalister från Abraham till Yehuda Ashlag.
 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok