Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Myter om kabbala

Kabbala associeras ofta med röda armband, meditation, magi och många andra saker. Denna sida vill reda ut vanligt förekommande myter om kabbala.

Fel väg

10 myter om kabbala

Myt #1: Kabbala är en religion.
Fakta: Kabbala är en vetenskap – den övergripande verklighetens fysik. Det är en visdom som avslöjar den allomfattande verklighet som normalt är fördold för våra sinnen.

Myt #2: Kabbala är förbundet med röda band och heligt vatten.
Fakta: Det finns ingen förbindelse. Röda band, heligt vatten och andra produkter är ett lukrativt kommersiellt påhitt som skapats under de senaste två decennierna.

Myt #3: Kabbalan är reserverad för en minoritet och enbart män över 40 tillåts lära sig den.
Fakta: Under exilen studerades kabbala enbart av ett fåtal utvalda individer. Sedan Aris tid (1500-talet) är den emellertid tillgänglig för alla.

Myt #4: Kabbala ägnar sig åt magi.
Fakta: Kabbala ägnar sig inte åt magi eller någon annan svartkonst; istället ägnar den sig åt en pragmatisk undersökning av verkligheten.

Myt #5: Kabbala är en sekt.
Fakta: Kabbala är en visdom och en vetenskap som är öppen för alla utan undantag.

Myt #6: Kabbala har med “New Age” att göra och är en trend - ett övergående fenomen.
Fakta: Kabbala är mänsklighetens äldsta visdom. Den har sin början för ca 5 000 år sedan.

Myt #7: Kabbala är relaterat till tarotkort, astrologi och numerologi.
Fakta: Tarotkort, astrologi och numerologi har i deras mystiska utövande felaktigt associerats med kabbala.

Myt #8: Det finns amuletter i kabbala.
Fakta: I vår värld finns inga fysiska objekt som har något andligt innehåll. Amuletter kan enbart hjälpa en människa som psykologiskt stöd.

Myt #9: Kabbala involverar meditation.
Fakta: Kabbala involverar inte meditation. Meditation är ännu ett element som har förknippats med order "kabbala" under den förvirring som under de sensta hundratals åren uppstått bland ickekabbalister.

Myt #10: Man behöver ha studerat Tora och Talmud före man närmar sig kabbala.
Fakta: Utan kabbala kan man inte förstå dessa texters andliga mening, och är fast i att tro att de handlar om fysiska händelser och handlingar.

 

Vad kabbala inte är

Kabbala är inte religion, mysticism, magi, heligt vatten, röda strängar eller band, amuletter, och en mängd annat det vanligtvis associeras med.

 

Taget från “Kabbala - En grundläggande överblick”, den första av fem lektioner från nybörjarkursen Din första kurs i kabbala.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok