Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

"En introduktion i kabbala" - hela serien

En introduktion i kabbala, avsnitt 1-15

"En introduktion i kabbala" avsnitt 1: En grundläggande överblick

kab_revealedTony Kosinec introducerar “vad kabbala är” och “vad kabbala inte är” i denna överblick av några av dess grundläggande begrepp, samt visar på skillnaden mellan autentisk kabbala och populära missuppfattningar.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 2: Verklighetsperception

kab_revealedTony Kosinec förklarar hur våra fem sinnen hindrar oss från att uppleva den sanna, eviga verkligheten, och hur vi kan använda vad kabbalister har upptäckt för att bryta igenom våra begränsningar och uppnå en fullständig och evig verklighetsperception.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 3: Smärtans väg & Torans och mitzvots väg

kab_revealedTony Kosinec introducerar den gradvisa förvandlingsprocessen som var och en av oss går igenom vid varje tillfälle i livet; slutet av denna process som kabbalister har upptäckt att vi leds till; fördelarna med att använda metoden kabbalister har utvecklat för att påskynda processen (Torans och mitzvots väg), och nackdelarna med att inte använda den (smärtans väg).
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 4: Utvecklingskraften och lidandets mening

kab_revealedVad är det för kraft som driver evolutionen? Vart och till vad utvecklas vi? Hur kommer det sig att ju mer vi utvecklas, desto mer lider vi? Och hur kan vi få till en enastående förändring till det bättre just nu? Tony Kosinec presenterar kabbalans lösning.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 5: Introduktion till de fyra faserna av direkt Ljus

kab_revealedTony Kosinec introducerar fyrfasmallen som är som en grund till vårt “jag” och till allt som vi upplever i vår omvärld.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 6: Skärmen

kab_revealedTony Kosinec diskuterar perceptionsverktyget som kallas “skärmen”, vilket man kan erhålla genom den kabbalistiska metoden, hur man använder den, och vilken ytterligare förmåga den kan ge dig.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 7: Formekvivalens

kab_revealedTony Kosinec beskriver lagen om likhet i form, som verkar för att bringa varje del av naturen till fullständig balans, och introducerar kabbalans metod som medlet med vilket människor kan nå formekvivalens med naturen på tankenivån.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 8: Det finns ingen annan än Han - Del 1

kab_revealedDet finns ingen annan än Han är artikeln som fångar in kabbalans hela metodologi. Läs denna artikel, och låt den guida dig i utforskningen av din inre värld, på väg mot att upptäcka den enda verkande kraften i verkligheten.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 9: Det finns ingen annan än Han - Del 2

kab_revealedTony Kosinec fortsätter med artikeln som beskriver personens väg från fullständig fördoldhet av Skaparen till Hans fulla avslöjande.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 11: Fri vilja - Del 2

kab_revealedBaal HaSulam beskrev i sin artikel Friheten vårt “jags” struktur som inbäddat i fyra faktorer, vilka bestämmer vår karaktär och vårt beteende, utifrån våra gener och från vår miljö.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 12: Skillnaden mellan kabbala och religion

kab_revealedSkillnaden mellan kabbala och religion är att i religion ber jag Skaparen att Han ska förändra sin attityd mot mig till det bättre, och i kabbala ber jag att Han skall förändra mig för att förstå vad Han gör och se det som gott. En jämförelse.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 13: Definition av målet

kab_revealedKabbalister definierar målet med att studera kabbala som målet vi skapades för: att nå formekvivalens med Skaparen. Allt arbete i kabbala siktar enbart på detta mål, och i denna lektion belyser Tony Kosinec några aspekter i detta arbete.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 14: Uppenbarelse och fördoldhet

kab_revealedNär man studerar kabbala går man igenom många tillstånd av uppenbarelse och fördoldhet av Skaparen. Tony Kosinec kommenterar Baal HaSulam’s artikel Uppenbarelse och fördoldhet av Skaparen som beskriver dessa tillstånd, och förklarar vikten av att studera i grupp.
Läs mer...
 

"En introduktion i kabbala" avsnitt 15: Materiell Vegetativ Animalisk Mänsklig

kab_revealedTony Kosinec diskuterar de fyra nivåer på vilka allt liv är baserat.
Läs mer...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok