Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Begärets utveckling

 

Beskrivning

Dr Michael Laitman ger en överblick över begärets utveckling, hur det påverkar människans eget liv, och mänsklighetens evolution.

Transkription

Vår utvecklingsnivå beror på vår vilja att ta emot. Det är vår substans, vår vilja att ta emot, som ständigt utvecklas. Men viljan att ta emots utveckling sker stegvis. Först utvecklas den till fysiska begär. Som fokuserar på vad kroppen behöver. Även om människor lever ensamma vill de fortfarande ha mat, sex, familj och hem. Det är vad deras kroppar behöver. Dessa fysiska begär var de första att utvecklas under de tidiga generationerna.

Därefter kom behovet av rikedom och pengar. Viljan att ta emot fortsatte att växa. Följandes begäret efter pengar kom begäret efter ära och makt. Nu ser vi att många fler människor började utvecklas. De som hade fokuserat på fysiska begär gick vidare till de efter rikedom. De som fokuserat på rikedom gick vidare till att söka ära och makt. Därpå kom begäret efter vetenskaplig kunskap. Från medeltiden och framåt, särskilt från renässansen och framåt.

I vår tid har ett begär efter andlighet börja vakna. Varje gång människor kommer till denna värld har de en större vilja att ta emot. Och med ett större ego bakom den viljan. Det är anledningen till att alla visdomar måste hållas fördolda. Så att människor inte missbrukar dem. När dyker begäret att ta emot andlighet upp? Efter att människan fullständigt har gett upp hoppet om sin egen utveckling under tidigare nivåer, och har nått ett tillstånd där det inte verkar finnas någonting i denna värld som kan tillfredställa en. Först då frågar man vad meningen med ens liv är. Varför finns jag? Vad är anledningen till detta liv? Och för allt lidande? Dessa frågor leder människan till att fråga om sitt ursprung. Var kommer mitt liv ifrån? De här frågorna är så att säga från ett högre plan.

Detta är den jordiska viljan att ta emot. Allt som sker med oss här i denna värld och härifrån början den andliga viljan att ta emot. Nu börjar sökaren fråga efter saker bortom denna värld. Om orsakerna bortom de i denna värld. Vid denna punkt är det dags för den kabbalistiska visdomen att avslöjas. Varför? För att kabbala kommer att besvara de frågorna. När denna visdom avslöjas kommer dess uppenbarelse att förbättra oss, stödja oss, och korrigera oss. När vi har korrigerats kommer vi att vara skyddade från våra egon och vi kommer inte att skada oss själva.

Vi kommer också att förstå hur verkligheten är konstruerad. Och förstå den övre världen. Och vi kommer att känna försynen och styret från den övre världen över oss. Först då, efter att den kabbalistiska visdomen avslöjats, kommer vi tillåtas öppna upp alla andra läror och lära oss hur fel vi gjort allt i det förflutna. Vid den punkten kommer vi säkerligen inte att skada oss själva. Det är anledningen till att världen idag står inför en mycket svår krisperiod.

Varför visar sig kabbala nu, och på vilket sätt nyttjar det mänskligheten? Förr, närhelst det var kris, ersattes den av en annan kris. Om det var en ekonomisk kris ersattes den av en andlig kris. Om inte av en andlig kris så av en kulturell kris. Och om det inte var en kulturell kris så var det en teknologisk. På något vis fortsatte de att ersätta varandra. Och på så vis fortsatte mänskligheten att utvecklas. Men idag spelar det inte någon roll vilka experter vi talar med. Filosofer, fysiker, humanister, vetenskapsmän, sociologer alla har kommit till en ändpunkt som stannar upp deras utveckling. De kan helt enkelt inte föreställa sig rätt väg att följa. De är oförmögna att se eller förstå, de känner att de inte kan vidareutvecklas.

Kabbalisterna säger att vid denna punkt och bara vid denna punkt måste den kabbalistiska visdomen avslöjas för den ger svaren till dessa experters frågor. Nu finns det med andra ord en brist och kabbalan avslöjas därefter. Idag är alltså tiden inne för den att avslöjas.

Vad är behovet för dess avslöjande? Och vad gör den? Baal HaSulam skrev följande om det i Den kabbalistiska visdomens essens:

"Kring vad kretsar visdomen? ... Denna visdom är en sekvens av rötter som genom orsak och verkan hänger ner enligt fixerade och bestämda regler, som väver samman i ett enda upphöjt mål, beskrivet som 'uppenbarandet av Hans Gudomlighet för sina skapelser i denna värld'."

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok