Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Crna kutija pluta po talasima svetlosti

Objavljeno 3. aprila 2012.

 

Veoma je teško objasniti šta je duhovnost, jer je to stvar osećanja. Ukoliko je čovek iskusio takva osećanja, razumeće ono o čemu se govori. Međutim, ukoliko nije na istom nivou i ne oseća ono o čemu autor govori, neće razumeti ništa.

Naš celokupni rad se odvija u “Egiptu”, u egzilu, kada mi još uvek ne osećamo Stvoritelja, višu silu koja može da nam pomogne da se uzdignemo iznad naše želje za primanjem. Ovo je vreme izbora i to je najbolje vreme, jer učimo kako da radimo protiv naše želje.

Moram konstantno da zamišljam da sam u darovanju, u duhovnom svetu, u svetosti, i ne stvaram nikakve particije, barijere, na putu više svetlosti koja ispunjava našu celokupnu stvarnost. Poništavam svoju ličnost, svoje egoistično “ja” i stoga osećam različita stanja koja prolaze kroz mene i prikupljam različite reakcije na svoj ego. Moram da pokušam da budem u potpunom darovanju.

To je kao da sam već u duhovnom svetu, udubljen u more svetlosti, totalno sjedinjen s njim. Ovo se dešava jer sve sve što me zapravo razdvaja od svetlosti jeste moja želja za primanjem, moj ego, koja liči na kutiju koja ne dopušta svetlosti da prođe kroz nju. Postavljam sam sebi prepreke, jer sam jedini koji se ističe sa svojim egom u svetlosti. Osim mene, sve je korigovano i spremno.

ABlackBoxSailingOnTheWavesOfLight thumb

 

Samo ja vidim da je stvarnost izobličena, da sam korumpiran i da je Stvoritelj zao i tretira me loše. Pored toga, čini mi se da postoji još neki autoritet sem Stvoritelja.

Naš celokupan posao je da ispravno zamislimo naše stanje, onakvo kakvo zaista jeste, a ne ono što je prikazano našim egom. Ne postoji ništa osim Stvoritelja, ali moj ego mi govori da ima mnogo različitih sila koje donose odluke i ja.

Izgleda mi da osećam i odlučujem nešto za sebe, ali čak ni to nije istina. Stvoritelj je taj koji mi šalje sve ove osećaje, kako bi na osnovu impresija koje primam od njega svakog trenutka, bio u mogućnosti da radim i poništavam sebe, misli o kojima naizgled razmišljam i osećam nezavisno, da primam nešto od okruženja, grupe i celokupnog spoljnog sveta. Umesto toga, moram da zamišljam da sam pod potpunom kontrolom više svetlosti koja ispunjava celokupnu realnost.

 

 

Iz prvog dela Dnevna lekcija kabale 2/4/2012, Šamati #59

Dnevna lekcija kabale, Grupni rad, Unutrašnji rad, Percepcija | Dodaj komentar→