Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Šta znači neozbiljnost kada je posao u pitanju?

Objavljeno 13. februara 2012.

 

Pitanje: Šta znači neozbiljnost kada je posao u pitanju?

Odgovor: Neozbiljnost je veoma širok pojam; kreće se od potpunog obustavljanja rada do stanja kada menjam korisniju u nekorisniju aktivnost, ali koja je mnogo prijatnija, pogodnija i lakša.

Neozbiljnost može da se manifestuje i kroz radnje koje su potpuno u suprotnosti sa putanjom, obuhvatajući manje prestupe ili čak dozvoljavajući sebi malo “slobode” u mislima, analizama i željama.

Odakle izraz “neozbiljnost” dolazi? “Teška glava” znači da osoba neprestano sebe osuđuje, analizira i prepuna je misli, a lakoća uma znači da on oslobađa glavu od odgovarajućih aktivnosti i onda postaje ispunjen različitim stranim bezvrednim mislima.

To može da bude čak nešto što ne protivureči Stvoritelju na bilo koji način, kada osoba jednostavno dozvoljava sebi da mu glava bude ispunjena mislima ovog korporealnog sveta.

 

 

Iz prvog dela Dnevna lekcija kabale 12/2/12, Pisanja Rabaša