Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Zašto tražim nešto duhovno?

 

rsz_why-i-want-something-spiritual_clip_image002Zašto želim nešto drugačije od onoga što mi svakodnevni život pruža?  Kabala postavlja ovo pitanje na sledeći način: Kako se javlja želja za Višom silom?

Čovečanstvo se razvilo kroz brojna životna razdoblja; u početku nalikujući životinjama, sa željama samo za hranom, porodicom, seksom i skrovištem; razvijajući se zatim preko stepena želja za bogatstvom, moći, časti i znanjem.

Na prvom stepenu razvoja, želje za hranom, porodicom, seksom i skrovištem jedine su želje koje osoba oseća. Čak i potpuno izolovani pojedinac ima ove želje i nastoji da ih zadovolji.

Želje koje su uslovljene društvenim uticajem (želje za bogatstvom, moći i čašću), pojavljuju se na sledećem stepenu.

Zatim se pojavljuje želja za znanjem. Nauke cvetaju dok žudimo za otkrivanjem odakle sve dolazi, tragajući za našim korenima. Želja za znanjem, međutim, ipak pripada samo okvirima ovog našeg sveta.

Ljudska bića su po prirodi sebična. Sve su naše želje motivisane nama samima i žude za ispunjenjem. Pritiskaju nas, kontrolišući doslovno svaki naš pokret. Vrhunac egoizma u našem svetu je želja za ispunjenošću znanjem o nečemu iznad nas.

Koji je izvor želja i kako se one pojavljuju? Izvor želja je patnja. Prelaz sa  stepena želja na drugi, događa se jedino pod uticajem patnje. Ako sam u stanju uravnoteženosti, tada se osećam prijatno i sve mi se čini sasvim u redu. Tada se pojavljuje nova želja i ja osećam da nešto nedostaje. Sada želim da doživim nešto novo, pa nastojim da ispunim tu želju i taj proces se nastavlja. Drugim rečima, ja uvek jurim za novim zadovoljstvima.

Rađamo se na ovoj planeti, živimo i umiremo, pokušavajući da zadovoljimo naše bezbrojne želje. Tek nakon dosta življenja dostižemo stanje kada ostaje samo jedna želja: želja za dostizanjem našeg izvora, smisla naših života. Jednom kada se pojavi ta poslednja, konačna želja, sve drugo čini se nepotrebnim i bez smisla. Osoba postaje depresivna, oseća se emocionalno i duhovno prazna, kao da ništa na ovom svetu ne može da je usreći. Život postaje besciljan i nešto pravo mu nedostaje ..."Koji je smisao mog života?" „Zašto postojimo?"... Ovo su pitanja koja dovode ljude do kabale.