Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Методика вивчення Науки Кабала

Мета вивчення

Людина, якщо вона приходить в справжню Кабалу, дуже швидко визначає, для неї це чи ні. Бо, насправді, Кабала - це фізика Духовного світу Вищих сил, які керують нашим світом. І якщо людина думає, що в Кабалі знайде якісь надприродні здібності, навчиться робити всілякі «фокуси», то вона помиляється. Тому багато людей, які знайомляться з Кабалою, розчаровуються і йдуть, а залишаються лише ті, хто розуміє, що Кабала - це серйозна наука про управління світом, яку дано людині осягнути і тоді почати керувати своєю долею.

Мета вивчення Кабали – відчути те, що ми вивчаємо, вийти у своїх відчуттях в приховану від нас царину світу. Вивчаючи Кабалу, недостатньо вчити цю науку суто умоглядно. Справа в тому, що в нашому світі того, що ми вчимо, не існує, ми не перебуваємо в тому вимірі, про який йдеться в кабалістичних джерелах,  і вивчаємо обсяг світобудови, який нами не відчувається. Водночас, як в будь-якій науці нашого світу, необхідно починати відчувати той матеріал, з яким ми працюємо. Через це, під час навчання, людина повинна розуміти, що першочергове завдання - викликати на себе дію особливої сили, яка буде її втягувати в той обсяг світу, у вимір, про який вона вчить.

Кабала досліджує всю єдину систему світобудови. Коли я виходжу в дослідження Вищого світу, я змінююся сам, я впливаю своїми змінами на Керуючі сили Природи, вони в свою чергу, згідно з моїми змінними впливами на них, впливають на мене, і я знову змінююся. І всі ці обопільні взаємодії поміж мною і світом, які я вловлюю, досліджую, систематизую, утворюють науку Кабала, за допомогою якої людина повинна увійти у  Вищу систему управління, де б вона керувала собою, своєю долею, всім світом і при цьому досягала би стану досконалості , гармонії, вічності, як і вся Вища природа, на рівень якої вона увійшла. Це і є остаточний результат навчання науці Кабала.


Методика вивчення

У Кабалі практично не існує інших методик, окрім методики Єгуди Ашлага (жив в 20 столітті і отримав ім'я Бааль Сулам), останнього кабаліста, який розвинув Кабалу у вигляді, відповідному до нашого сьогоднішнього стану, з урахуванням розвитку людства. Ця методика є продовженням методик відомих кабалістів Рабі Шимона (автора книги «Зоар») і АРІ (Рав Іцхак Лурія). Свого часу були методики, засновані на поклонінні вчителю, на його обслуговуванні, були методики, коли людина за допомогою страждань або споглядальних вправ могла привести себе до осягнення сил, які стоять за матерією. Але для нашого сучасного покоління, якому притаманні певні властивості,  дієвою є тільки методика Бааль Сулама, яка здатна провести нас через наш механічний світ у світ Вищих сил. Всі інші, нині існуючі методики, є суто психологічними заспокійливими методами. Вони базуються не на принципі зміни властивостей людини, а на «задобрюванні» Вищих сил, щоб вони змінилися і вплинули б на мене кращим чином.

Методика Бааль Сулама полягає в трьох основних засобах:
● кабалістичні книги, джерела;
● учитель, який отримав свої знання від визнаного кабаліста;
● група однодумців, з якими можна проводити експерименти і дослідження.


Книги

У Кабалі дуже велика увага приділяється тим джерелам, за якими людина буде вивчати цю науку. Це питання є настільки важливим тому, що в будь-якій науці найбільш достовірну інформацію можна отримати тільки безпосередньо з першоджерела, тобто від тих людей, які відкрили певні закони, вивчили їх, експериментально перевірили і описали досліджувані явища. Так само і науку Кабала неможливо вивчати за популярними книжками, безліч яких видають сучасні книговидавництва заради задоволення цікавості читачів, які хочуть розважитись і почитати щось цікаве. Щоб не вводити людей в оману і щоб не перетворювати науку Кабала  на релігію, нью ейдж або незрозумілу езотеричну практику, необхідно вивчати тільки ті книги, які написані відомими вченими-кабалістами і визнані як справжні першоджерела.
Основних кабалістичних праць не так вже й багато, саме за цими книгами і може вивчатися наука Кабала. Найважливішою і відомою книгою з усієї багатовікової кабалістичної літератури є книга Зоар. Вона була створена в IV столітті н.е. великим кабалістом - Рабі Шимоном Бар Йохаєм (Рашбі). Крім того, у зв'язку з необхідністю адаптації книги Зоар для сучасних поколінь, кабаліст Бааль Сулам написав коментар до книги Зоар. Він виклав книгу «Зоар» більш науковою мовою, зрозумілою для сучасної людини. Саме ті знання, які містяться у книзі «Зоар», в працях Бааль Сулама, а також у творах АРІ і РАБАШа (сина і учня Бааль Сулама) є основою кабалістичної науки.
У кабалістичних книгах міститься інформація про всі потенційні стани, які має пройти людство і кожен особисто у своєму духовному розвитку. Вивчення книг в Кабалі не переслідує мети накопичення знань. Книги - це джерело сил, за ними можна вивчати закони Вищого світу і тим самим викликати на себе їх вплив.


Короткий опис праць Бааль Сулама

«Вчення Десяти Сфірот» - основний підручник з Кабали, який описує всю духовну роботу людини, яка проходить ступені виправлення своєї природи, а також є джерелом впливу на внутрішні якості початківця.

«Книга Зоар» з коментарями Бааль Сулама - це пояснення духовної роботи за методикою трьох ліній. «Книгу Зоар» можуть сприйняти тільки люди, які вже знаходяться на певному духовному рівні сприйняття Вищої сили. «Книгу Зоар» вивчають після статті Бааль Сулама «Передмова до «Книги Зоар» та статті «Введення в науку Кабала».

Передмови, статті («Поручництво», «Мир», тощо) написані спеціально для учнів-початківців, направляють їх на самопізнання, на внутрішнє дослідження своєї природи.

Листи написані, як правило, не для загального вивчення, а використовуються в приватному, вузькому застосуванні. Листи вивчаються вибірково в залежності від внутрішніх станів учня.


Вчитель

Всі кабалістичні книги написані складним і незрозумілим для звичайної людини мовою. І коли людина стикається зі справжньою кабалістичною книгою, вона відштовхує її, людина не розуміє в чому справа, не може «пробратися» крізь речення. Потрібен вчитель, який допоможе знайти контакт з текстом.  З учителем людина пройде перші кроки, навчиться знаходити в собі відчуття, які відповідають словам книги. Бажаючим вивчати науку Кабала не обійтися без справжнього вчителя, якому можна довіряти. Довіряти - не означає нерозважливо вірити,  довіряти - це перевіряти на собі те, що пропонує вчитель.

Вчитель вважається справжнім, якщо він:
● отримав свої духовні знання від визнаного кабаліста;
● навчає своїх учнів за оригінальними кабалістичним джерелами, не замінюючи їх своїми текстами;
● ні в якому разі не привертає увагу учнів до своєї особистості;
● направляє учнів на осягнення Вищих керуючих сил.

Вчитель дає напрям і пояснює методи дослідження, він є своєрідним провідником, адаптером, який допомагає людині зрозуміти і осягнути те, що написано в книгах. Зв'язок вчителя і учня залежить тільки від запитів останнього. Він зумовлений здатністю учня сприйняти від вчителя внутрішню суть кабалістичних джерел. Вчитель поступово, без жорстких вказівок, натяками приводить учня до самостійних висновків, як правильно налаштуватися на відчуття духовного світу.


Група

Людина не може вивчати Кабалу сама одна, точніше вона не зможе реалізувати те, що вивчає і зрештою досягти вірного стану. Вона почне помилятися та відходити від правильного застосування вивченого матеріалу. Справа в тому, що все те, що можна прочитати в книгах, про що розповість учитель, є теорією. А для того, щоб відчути все вивчене на практиці, необхідна група однодумців. Спільне навчання – це дуже важлива умова, без якої все навчання зводиться лише до механічного запам'ятовування термінів, але аж ніяк не до відчуття і розуміння.

Група стає для того, хто осягає, місцем дослідження, тобто засобом, за допомогою якого людина з такими ж учнями, як і вона, тренується, відпрацьовує практично і перевіряє на собі те, про що розповів учитель з того, що було написано в книгах. Серйозні дослідження в царині  Кабали необхідно проводити тільки перебуваючи в колективі, хоча ознайомлювальний етап можна подолати індивідуально.


Процес навчання

Вивчення та розуміння науки Кабала є засобом змінити себе, свою егоїстичну природу. Учневі необхідно досягти такого підходу до навчання, коли він сприймає його як лабораторію, а себе - об'єктом дослідження, який він виправляє, змінює і вдосконалює. Необхідним є максимально прагматичний підхід до процесу навчання - вимогливий і цілеспрямований.

Дуже важливо починати заняття вранці, перед роботою, хоча б протягом чверті години. Необхідною також є підготовка до чергового уроку, який обов'язково повинен відбутися протягом доби. Відрив від навчання на добу спричинить  відставання на тижні і навіть на місяці. Протягом дня рекомендується читати і працювати з кабалістичними матеріалами. Метою таких занять є підготовка до роботи на уроці, а також побудова внутрішньої бази загальної  інформації, запам'ятовування термінів і визначень. Немає сенсу вивчати кабалістичний матеріал десять годин поспіль, а потім зробити перерву на тиждень. Набагато ефективніше займатися годину на добу, але кожен день.

В Кабалі потрібне багаторазове осмислення тексту, поки не з'являться враження, адекватні матеріалу, що вивчається. Учень не повинен заучувати напам'ять всі визначення. У нього в розумі не повинні виникати матеріальні образи і різні упредметнені уявлення про об'єкти, що вивчаються в кабалістичних книгах. Вся ця робота необхідна для того, щоб кожне слово викликало всередині нас відповідну чуттєву, а не тільки умоглядну реакцію.

 

Онлайн навчання

ua webinar_170X170px

Поділитися