Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Що таке наука Кабала?

altНаука Кабала являє собою розкриття причинно-наслідкового порядку сходження вищих сил, що підлягає постійним і абсолютним законам. Ці закони пов’язані між собою і спрямовані на розкриття вищої керуючої сили.

Якщо ми знатимемо, яким чином відбувається це керування, нам розкриються  істинні закони, які рухають природою і нами, як її частиною.

За якою формулою розвивається людство? Що є рушійною силою  еволюції людини, людства, всієї природи? Геологічні періоди, суспільні формації, наше майбутнє, наша свобода волі, врешті, можливість змінити свою долю - все це освітлюється  в Кабалі. Вона дає дуже цікаві і, часом  несподівані, відповіді на всі питання.

 

Наука Кабала вивчає:
● створення всієї світобудови, разом з нашим космосом, сонячною системою, неживою, рослинною, тваринною природою і людиною включно;
● перебіг, функціонування і кінцеву мету всього процесу розвитку;
● можливість втручання людини в цей процес;
● сенс десятків років нашого існування у вигляді біологічного тіла і сприйняття за його допомогою навколишнього світу;
● стан, в якому ми відчуваємо цей світ, і стан, в якому ми знаходимось після  смерті;
● кругообіги життя – чи існують вони, та як пов’язані між собою;
● джерела наук, мистецтва, культури – всього, що пов’язане з мовою, поведінкою людини, їхні корені і причина їх реалізації саме в такому вигляді.

Об’єднавши в собі все вищеперераховане, Кабала виводить загальний Закон, дає загальну формулу опису всієї світобудови. Ейнштейн мріяв знайти таку формулу, яка містила б у собі абсолютно весь всесвіт, з усіма його деталями.

Він розумів, що якщо вона істинна, то повинна бути дуже прозорою: взаємодія кількох параметрів шляхом простої функціональної залежності. Саме Кабала  підводить нас до цієї формули, яка прояснює все.

Кожна наука оцінюється за певними критеріями:
 1)  яку мету вона переслідує (яка від неї користь);
 2)  на якому рівні наука вирішує завдання, що стоять перед нею;
 3)  які особливості оволодіння наукою (якими здібностями та уміннями треба володіти),  і як правильно її реалізовувати;
 4)  на чому базується наука – на фактах, на теоріях, на припущеннях і т.п.

Наука Кабала  відносно вказаних критеріїв  займає наступну позицію:
 1)  ставить собі за мету розкриття світобудови;
 2)  вивчає причини, а не наслідки явищ, що відбуваються;
 3)  необхідність вивчати Кабалу людина усвідомлює тільки під впливом  внутрішнього спонукання; цю науку неможливо використовувати в егоїстичних цілях (заподіяти будь-яку шкоду людям або навколишньому середовищу), тому що вона розкривається тільки людині, яка має альтруїстичний намір;
 4)  не користується теоріями, припущеннями, теоретичними розмірковуваннями, а пропонує все перевіряти експериментальним шляхом на собі (користуючись власними відчуттями, пізнанням, розумом і досвідом).

Кабала не тільки дає нам знання, але вже сам навчальний процес розвиває в нас додатковий орган відчуття, за допомогою якого ми можемо реалізувати взаємозв’язок  з системою вищого керування.

Кабала невіддільна від практики: людина осягає на власному досвіді, хто вона,  якою є її природа  і що їй необхідно змінити в собі. Для неї немає і не може бути нічого ближчого за це знання, тому що вона пізнає себе, свою долю і світ об’єктивної реальності.

ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВЛАСТИВОСТЕЙ І РОЗМІРУ ВМІСТИЛИЩА

60 секунд про Каббалу "10 кар"

Межі сприйняття

Про розвиток людини

Серце, здатне розуміти

 

 

Онлайн навчання

ua webinar_170X170px

Поділитися