+373 780 118 10 (Русский), +373 696 815 22 (English) moldova.congress@gmail.com
full width bg

הזמן שנותר

כנס בקישינב 6-8 בספטמבר 2019

אירוע לו ציפינו כל כך – כנס בינלאומי גדול בבירת מולדובה בעיר קישינב – יתרחש בקרוב מאוד!

וזו תהיה המדרגה הבאה של החיבור בינינו לאחר הכנסים בדרום וצפון אמריקה.

נעבור אותה יחד!

כמות המשתתפים
הצפויה: עד 1000 איש

«Moldexpo» מקום האירוע: גני התערוכה
כתובת מקום האירוע: עיר קישינב, רח' גיאוצ'אילור 1

על מנת להשתתף בכנס חייבים:

להירשם (במדור "ההרשמה")

עבור המגיעים לכנס – לשלם על השתתפותם בכנס (אם טרם שילמתם בעת ההרשמה)

חברים החווים קשיים כלכליים מתבקשים לפנות להלפ חבר

להכיר את תנאי המגורים בכנס (במדור "מגורים" ולארגן את המגורים שלכם בקישינב באופן עצמאי)


את כל הבקשות וההצעות בנוגע לכנס בקישינב שילחו למייל: moldova.congress@gmail.com


מספרי הטלפון:

ברוסית: +373 780 118 10,

באנגלית: +373 696 815 22

moldova.congress@gmail.com :אימייל

מצפים לכם בקוצר רוח!