Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

O Bnej Baruch

n71138499742_9607Bnej Baruch, největší skupina kabalistů v Izraeli, sdílí moudrost kabaly s celým světem. Studijní materiály ve více než 25 jazycích jsou založeny na autentických kabalistických textech, které byly předávány z generace na generaci.

Poselství

Bnej Baruch je různorodé hnutí, čítající tisíce studentů po celém světě. Každý student si volí svou vlastní cestu a intenzitu podle svých vlastních podmínek a schopností.

V uplynulých letech se skupina rozrostla v hnutí, které se zabývá se dobrovolnými vzdělávacími projekty, jež interpretují pravé kabalistické zdroje současným jazykem. Poselství, které Bnej Baruch šíří, je jednota lidí, jednota národů a láska k člověku.

Kabalisté učili po tisíciletí, že láska k člověku je základem lidu Izraele. Tato láska převládla v časech Abraháma, Mojžíše a skupin kabalistů, které založili. Láska k člověku byla palivem, ženoucím lidi Izraele k mimořádným skutkům. V době, kdy se láska k člověku změnila v nepodloženou nenávist, národ upadl do vyhnanství a utrpení. Pokud těmto staronovým hodnotám uděláme prostor, objevíme, že máme sílu odložit stranou naše rozdíly a sjednotit se.

Moudrost kabaly, skrytá po tisíciletí, nyní vystupuje na povrch. Čekala na dobu, kdy budeme dostatečně vyvinuti a připraveni přijmout její poselství. Dnes se vynořuje jako řešení, které může sjednotit fakce v národech i mezi nimi a přivést nás všechny, jako jednotlivce i jako společnost, do mnohem lepšího stavu.

 

Historie a Původ

Rav Michael Laitman založil Bnej Baruch v roce 1991, po smrti svého učitele, Rava Barucha Šaloma HaLeviho Ašlaga (Rabaše).

Rav Laitman svou skupinu pojmenoval Bnej Baruch (synové Baruchovi), aby zvěčnil památku svého mentora, jehož bok během posledních dvanáct let jeho života, od 1979 do 1991, nikdy neopustil. Rav Laitman byl Ašlagův hlavní žák, osobní asistent, a je považován za nástupce Rabašovy metody učení.

Rabaš je prvorozeným synem a následníkem největšího kabalisty 20. století, rabiho Jehudy Leiba HaLeviho Ašlaga. Rabi Jehuda Ašlag je autorem nejuznávanějšího a nejsrozumitelnějšího komentáře ke Knize Zohar, Komentáře Sulam (Komentář Žebříku), prvním kdo odhalil úplnou metodu duchovního vzestupu. To je také důvodem Ašlagova přízviska - Baal HaSulam (Vlastník Žebříku).

Bnej Baruch zakládá celou svou studijní metodu na cestě, vyšlapané těmito velkými duchovními vůdci.

 

Lekce kabaly

Jako dělali kabalisté po staletí a jako ústřední bod aktivit Bnej Baruch, Rav Laitman přednáší každé ráno mezi 3:15 - 6:00 izraelského času (2:15 - 5:00 v Čechách) lekce. Lekce jsou současně překládány do sedmi jazyků: angličtiny, ruštiny, španělštiny, němčiny, italštiny, francouzštiny a turečtiny. V blízké budoucnosti bude vysílání překládáno také do řečtiny, polštiny a portugalštiny.

Jako je pravidlem pro všechny aktivity Bnej Baruchu, vysílání na živo je bezplatně poskytováno tisícům studentů po celém světě.

 

Financování

Bnej Baruch je nezisková organizace, zaměřená na učení a sdílení moudrosti kabaly. Aby zachoval svou nezávislost a čistotu záměrů, Bnej Baruch není podporován, financován, ani jinak spojen s žádnou vládou či politickou entitou.

Jelikož je drtivá většina jeho aktivit poskytována bezplatně, hlavním zdrojem financování aktivit skupiny jsou desátky, jež členové dobrovolně přispívají. Dalšími zdroji příjmů jsou knihy Rava Laitmana a dary.

 

O ravu Michaelu Laitmanovi

Dr. Laitman obdržel své PhD ve filosofii a Kabale od Moskevského Institutu Filosofie a Ruské Akademie Věd a svůj MSc v Lékařské Kybernetice od St. Petersburgské Státní Polytechnické Univerzity. Nádavkem ke svým vědeckým závazkům se Dr. Laitman během posledních třiceti let rozsáhle zabýval kabalou. Publikoval o kabale přes třicet knih, které byly přeloženy do více než dvanácti jazyků, stejně jako stovky článků a přes 10,000 hodin video/audio lekcí.

Laitmanovy rozsáhlé příspěvky na poli kabaly vedly k tomu, že obdržel titul profesora Ontologie a Teorie poznání, jež mu byl udělen Nejvyšší Akademickou Atestační Komisí Ruské federace.

Navíc Dr. Laitman spolupracoval s předními vědci, zkoumajíce spojení moderní vědy a kabaly. V roce 2005 byl s profesorem Vadimem Rozinem z Moskevské Státní Univerzity a Státní Univerzity Humanitních Věd, patřící pod Ruskou Akademii Věd, spoluautorem knihy na toto téma.

 

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On


Nejnovější knihy

laitman.cz

BlogRAV
Kabala a smysl života
blog Michaela Laitmana

Lekce pro pokročilejší

feed

Ranní lekce každý den, 02:00
(v cizích jazycích)