Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Co je kabalistická hudba?

Videa a články představující hudbu kabaly

12160_mediumKabalistická hudba vyjadřuje dva stavy Kabalistů: úsilí o vnímání duchovních světů a úsilí o splynutí se zdrojem života v radostném pocitu úplné dokonalosti.

Než ji budete poslouchat, nemusíte o kabalistické hudbě nic vědět, jelikož nepoužívá slova. Její vliv na srdce je přímý a rychlý díky spletitému spojení mezi našimi dušemi a kořeny not. Opakované poslouchání kabalistické hudby umožňuje poslouchajícímu cítit, jak proniká hluboko do duše.

 

Baal HaSulamovy melodie - autentická kabalistická hudba velkého kabalisty 20. století Yehudy Ashlaga

Hudba inspirovaná kabalou - hudba studentů Bnei Baruch inspirovaná materiály na této stránce

Melodie Vyšších světů - krátký film o kabalistické hudbě a specifických melodiích

 

Hudba a kabala

39379_medium

Jaká je spojitost mezi hudbou a kabalou?Každý má představu o tom, co je to hudba, ale zdaleka ne každý ví, co je to kabala.

Podstata kabaly je zahalena tajemstvím, ale zájem o kabalu vždy existoval. Podle legend, ten, kdo zná kabalu a ovládne její tajemství, může řídit náš svět a duchovní světy, které náš svět ovlivňují, odhaluje tak minulost, současnost i budoucnost. Kabala je věda o stavbě vesmíru, zákonech vývoje duchovních světů a našeho světa, o poslání člověka. Kabala je věda o vlivu, který mají přání člověka na okolní svět.

Všechny kabalistické knihy jsou napsány jazykem pocitů a přání. Je to zvláštní, přísně vědecký jazyk s grafy, vzorci, diagramy, vysvětleními. Vysvětluje, jak změnit svoje přání s cílem cílevědomě působit na celý svět. Grafy a schématy hovoří kabala o pocitech člověka, jeho duši. A hudba též hovoří k člověku jazykem pocitů a emocí a jako taková je blízká kabale.

Co je hudba? Je to emoce, zachycená v jejím vývoji. Jen hudba dokáže předat proces změny pocitů během určitého času. Proto těm, kteří ještě nepociťuji duchovní svět, předává kabalistická hudba nějakou analogii dojmu z duchovna, který prožívá kabalista.

Čím více jsou vyvinuty pocity člověka, tím větší uspokojení získává z poslouchané hudby. Vnímavý člověk v hudbě pro sebe objevuje celý svět, prožívaje různé emocionální stavy od radosti po tragedii. A čím více člověk rozvíjí svoje pocity, tím jemněji i vnímá to, co mu předává hudba.

Stejně v sobě ten, kdo studuje kabalu, pěstuje odpovídající vnitřní nástroje pochopení duchovního světa, skrze něž mohou být duchovní informace vnímány. Jako slyší hudbu svým vnitřním vnímáním hudebník, který čte noty, tak v sobě vnímá duchovní svět i kabalista, který čte kabalistický text.

Úplně první duchovní pocit člověka, když se mu odhalí duchovno, je pocit vděčnosti Stvořiteli. Člověk začíná vnímat tuto vyšší sílu a vidí, jak jej vyvedla z bezvýchodné existence do věčného, dokonalého světa všeobecného poznání a dokonalosti. Tento pocit předal svoji hudbou Rabín Baruch Ašlag dle slov žalmů:

Děkuji ti za záchranu mé duše před smrtí
Mých očí od slz
Mých nohou od vstupu do pekla

Všechny knihy Tory jsou napsány velkými kabalisty. Hovoří se v nich o tajemství vesmíru, ale disponujeme též melodiemi, složenými velikými kabalisty Yehudou Ašlagem a jeho synem Baruchem Ašlagem. Skrze jazyk pocitů vyjadřují jejich melodie duchovní dojmy a duchovní informace.
Rabín Yehuda Ashlag dosáhl všech tajemství univerza a znázornil je ve svých kompozicích, Sulamu (Žebříku), Komentáři k Zoharu, Talmud Eser Sefirot (Studie deseti sefir)... a také je přenesl do svých melodií.

Místo existence duše v duchovním světě se nazývá kořen. Kořeny duší jsou různé. Duše sestupují do našeho světa a vtělují se do těl. Jak jsou různé kořeny, tak jsou i různé úkoly, které musí každá duše v tomto světě splnit. Proto každé tělo není víc než mechanizmus pro splnění plánu vývoje duše.
Člověk začne být přitahován k duchovnu, touží po svém duchovním kořenu, přeje si jej dosáhnout hned teď, být schopen vnímat všechny světy ještě za života v tomto světě,. Kabalistická hudba otevírá a rozvíjí duchovní potenciál člověka.
Kabalistické melodie se nepoddávají běžné analýze hudební vědy. Z pohledu klasické hudební vědy se mohou tyto melodie zdát banální ve své skladbě a hudebním jazyku. Ale lidé s tendencí vzestupu svých duší v tomto životě, kteří si přejí dosáhnout vyššího Světa a celého univerza, cítí v této hudbě něco, co je vábí k neprozkoumanému.

Nevíme jak funguje naše hudební chápání. Proč cítíme durové akordy v jiném emocionálním a smyslovém zabarvení než moll? Proč cítíme durové akordy jako něco jasnějšího, otevřenějšího a šťastnějšího než mollové akordy?
Mnozí muzikanti s absolutním hudebním sluchem vidí barvy v notách, akordech, tóninách. Nikdo neví jak se to děje, proč v nás vznikají takové asociace světla, zvuku, chutí, cítění. Nikdo neví jak jsou zařízeny naše receptory, které vnímají zcela nehmotné informace. Nicméně kabalisté chápou, jak v člověku takové aparáty pracují, neboť znají stavbu lidské duše. Mohou vkládat do hudebních zvuků duchovní informace. Proto je kabalistická hudba prostředkem, jak vnitřní svět člověka naplnit informacemi o všem, co jej obklopuje.

Obsah hudby našeho světa je spojen s osobním, pozemským prožíváním a emocemi skladatele. Snaha vyjádřit v hudbě problémy vesmíru byla v dílech skladatelů vždy přítomna, ale tyto snahy nikdy nepřesáhly dohady a osobní pocity. Jenom melodie, zaznamenané kabalisty, nás skutečně přivádějí do pocitů věčnosti, pocitů pohybu duší, posouvají nás k pochopení naší esence jako části jednotného věčného vesmíru.

Kabalistická hudba byla velkými kabalisty skládána jako výraz jejich duchovních pocitů. Neodmyslitelně se nachází na vysoké duchovní úrovni. Duchovní pocity se nezapomínají. To co bylo zahráno a jednou procítěno, zůstává, a v jakýkoliv moment může být zopakováno. Tímto pocitem můžeme potom volně manipulovat, vytvářejíc nejjemnější odstíny emoce. V každé melodii je jiný pocit, neboť každá z nich odpovídá nějakému určitému duchovnímu stavu. Díky povznesenému stavu jejího tvůrce, vypráví každá melodie o nadpozemském, zatímco člověka pozvedá skrze duchovní svět k věčnosti a dokonalosti.

 

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On


Nejnovější knihy

laitman.cz

BlogRAV
Kabala a smysl života
blog Michaela Laitmana

Lekce pro pokročilejší

feed

Ranní lekce každý den, 02:00
(v cizích jazycích)

Stránka české skupiny