Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Uvedení do kabaly

 

Přepis

Mohu vám dát seriozní otázku? Kde jste? Před počítačovou obrazovkou? V těle? Doma? Ve městě? Na planetě? Zamilovaní? Nešťastní?...Co je to všechno, co vidíte a cítíte? Na co to je? Proč prožíváte to, co prožíváte? Kde jste?...A proč tam jste?

Když se nad tím opravdu zamyslíte, je celkem jasné, že odpověď na tyto otázky v sobě nese odpověď na všechny ostatní možné otázky a jedinou věcí, která nám brání získat odpověď, je způsob, jakým vnímáme realitu. Protože kdybychom ji mohli vidět takovou, jaká skutečně je, věděli bychom, co jsme, kam jdeme a důvod pro všechno, co se děje v našich životech. Takže co je to na způsobu našeho vnímání, co nám brání vědět?

 

Co nás drží ve tmě?

Začněme tady. Tohle - je celek reality a tady venku je to, o čem přemýšlíme jako o jiných deminzích, nehmotném potenciálu, naší budoucnosti a všechno co je nám schováno, co chceme cítit, ale nemůžeme, co chceme znát, ale jěště neznáme. Z nějakého důvodu to nevnímáme, takže je to pro nás, jako by to vůbec neexistovalo. A co je tohle všechno? Neohraničená rozkoš, neomezená existence, úplné vnímání a spojení se silou, která staví a řídí materiální univerzum, kde jsme. Tohle jsme my - zavřená skříň s pěti malými otvory pro to, co nás obklopuje. I když máme těchto pět smyslů k určování toho, co je skutečné, a aby nás řídily, žádný z nich nepracuje způsobem, který nám umožní vnímat to, co je tady venku tak, jak to skutečně je. Problém je, že ve skutečnosti žijeme tady...a přesto prožíváme pouze to, co najdete tam (ukazuje na skříňku) a co najdete tam je, omezené vnímání, izolace, prchavé požitky a všechny druhy problémů, které způsobují utrpení.

Tak proč neprožíváme to, co je tady venku, místo toho, co je tam uvnitř?

 

(zoom do skříňky)

Když nás navštíví něco ze souhrnu reality, myslíme si, že víme, co to je, ale nikdy nedostaneme věc samotnou. Nikdy ve skutečnosti nevstoupí do skříňky, protože smysly nejsou ve skutečnosti otvory. Co je venku narazí na určitý druh odporu, stěnu, bariéru, jako ušní bubínek, sítnici, chuťovou buňku nebo nerv, který interpretuje, co je venku a pak tomu dává identitu a význam podle efektu, který tato neznámá věc může mít na skříňku. Ale interpretace, kterou nám senzor dává, je zcela omezena způsobem, jakým je naprogramován. Program nám neříká, co vnější, objektivní realita skutečně je - zmenšuje ji, cítí ji pouze vzhledem k přirozenosti svého vnitřního naprogramování - a všechny naše smysly pracují na úplně stejném programu, takže ať už vaše oko používá elektronový mikroskop nabo Hubblův teleskop, co nakonec uvidíte bude vždy subjektivní obraz, kontrolovaný a určovaný programem.

Takže co přesně je tento program? Nazývá se egoismus, sebezájem, jak mě to ovlivní? Co z toho budu mít? Nebo, jak je Kabalisté nazývají, „Vůle Přijímat."

Skříňka je stroj, vstupem - input - je nehmotná neznámá, která je zpracovávána vnitřním programem a výstupem - output - skříňky je vaše realita.

Ale to NENÍ opravdová realita, to je jen, jak se tdá Vůli Přijímat. Protože tady venku vše funguje podle jiného všeobjímajícího programu, který vždy a pouze tvoří, udržuje a usměrňuje. Nemá naprosto žádný sebezájem, takže nemá žádné omezení. Je to bezvýhradný altruismus, nebo, jak jej Kabalisté nazývají, „Vůle Dávat" („Will to Bestow"), obecný zákon univerza, jediná blahoskloná síla za vší přírodou a existencí. Věc, která vám dává váš život.

To je naprostým opakem skříňky. Je to jako srovnávat velký třesk s černou dírou! Je to tak tak odlišné důvodu za vším co cítíme, chceme a děláme, že dokud měříme život našimi pěti smysly a Vůlí Přijímat, nikdy nepoznáme naši pravou přirozenost, přirozenost reality nebo smysl našich životů.

 

KONEC

 

Nemyslíte si doopravdy, že tohle je konec že ne? Protože to by znamenalo, že život byl navržen, aby byl krutý a beze smyslu, a dokonce i když to tak často vypadá - jako třeba teď - je uvnitř vás bod, který si je jist, že z této úzké existence musí být cesta. A taky že je! Ale všechno záleží na tom, co si přejete. Když se nutnost dostat se ze skříňky konečně stane dost silnou, odlišný druh touhy se objeví jako maličký bod ve vašem vědomí a jedinou věc, kterou chce, je být přímo spojen s programem vně skříňky. Jakmile je probuzen, pokud víte, jak tuto touhu rozvinout, ten bod může růst a stát se základem kompletně nového smyslu, odlišného od fyzických smyslů, který vám umožní vnímat vyšší realitu a cítit přirozenost síly za ní.

Jak se tak může stát? Kabala nám říká, že je zde zákon nazývaný Ekvivalence Formy (Stejnost Formy).

Ve fyzickém světě můžete vzít dvě věci, které jsou jedna od druhé velmi odlišné ve formě a vlastnostech, položit je v prostoru vedle sebe a říkáme, že jsou blízko.

Ale tady venku není čas nebo prostor, žádné oddělené objekty jako ve fyzickém světě. Tady jsou jen síly, pole ovlivňování, které jsou měnícími se stupni dávání (bestowal) podobné přístupu obecného zákonu univerza. V nehmotném, pokud mají tato pole různé vlastnosti, jsou si vzdálené, pokud mají podobné vlastnosti, jsou si blízko. ALE pokud mají přesně stejnou vlastnost, účel a cítění, ve skutečnosti stejnou věcí! Neoddělitelnou, spojenou!

Takže tahle protikladná egoistická vlastnost pěti smyslů blokuje naše vnímání a dává nám pocit oddělení, izolace a neustálého nedostatku.

Ale ten zárodečný bod ve vašem srdci, důvod, proč se ptáte tyto otázky, přestože je maličký, je nevědomky podobný v kvalitě (vlastnosti) a pocitu neviděnému světu, je s ním intimně spojen, vetkán v něj a nakonec vás dovede k tomu, že jej poznáte a vstoupíte do něj a odhalíte, že každá událost ve vašem životě, každá zkušenost, touha, radost a zklamání je ve skutečnosti obecným zákonem usměrňující reality univerza, který vás rozvíjí a probouzí k tomu, že vědomě zvolíte vejít s ním v rovnováhu tím, že přijmete to, co chce dát nejvíc - schopnost stát se úplně stejným jako on sám - takže to co cítí, cítíte vy, co ví, víte vy a co dokáže, dokážete vy.

Metoda vývoje tohoto dodatečného smyslu se nazývá Kabala.

Kabala není náboženství, není to magie nebo mysticismus. Je to uživatelský manuál k realitě, mapa našeho vnímání a pocitů. Nevysvětluje pouze způsob, jakým jsou naše vnitřní a vnější světy postaveny, ale proč. Je to věda tak základní, že opravdu může být nazývána moudrost. Kabala byla předávána v nepřerušeném řetězci z učitele na studenta po tisíciletí, držena v tajnosti, dokud nepřišel čas, kdy lidstvo konečně dosáhlo touhy, stupně vývoje, na kterém ji může správně rozumět a používat. Ten čas je teď.

Bnei Baruch je nezisková organizace, která zdarma dělá autentickou Kabalu přístupnou každému, kdo ji potřebuje, bez ohledu na náboženství, národnost, věk nebo pohlaví. Pokud chce ten bod ve vašem srdci vědět víc, zde jsou odkazy...

 

KONEC

 

 

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On


Nejnovější knihy

laitman.cz

BlogRAV
Kabala a smysl života
blog Michaela Laitmana

Lekce pro pokročilejší

feed

Ranní lekce každý den, 02:00
(v cizích jazycích)

Stránka české skupiny