Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Finanssikriisit: Diagnosit ja Hoitokeino

FINANSSIKIISI

Onko maailmassa ketään, jota nykyinen finanssikriisi ei olisi koskettanut? Jokainen myöntää, että jotakin olisi syytä tehdä; Kabbala kertoo mitä tämä 'jotakin' on.

Eläkeläispariskunta on nähnyt elämänsäästönsä katoavan osakemarkkinoilla. Nuoret perheet ovat joutuneet lähtemään kodeistaan kun talo on pakkohuutokaupattu. Sekä isoissa että pienissä yrityksissä tapahtuu irtisanomisia tuotteiden kysynnän romahtaessa. Tämä luo suurempaa painetta sosiaalipalveluihin ja talouteen, joka on jo valmiiksi katkeamispisteessä.

Jokainen myöntää, että jotakin on pakko tehdä ongelmien korjaamiseksi, mutta kukaan ei tiedä mitä tämä "jotakin" on? Maailman johtajat Euroopasta ja Aasiasta tapasivat lokakuussa Kiinassa sekä marraskuussa G20 huippukokouksessa, joka pidettiin Washingtonissa, mutta saavatko nämä tapaamiset mitään konkreettisia tuloksia aikaan? Jotta ongelma voidaan korjata – tulee meidän ensin ymmärtää sen aiheuttaja. Jopa eniten asioista perillä olevat ekonomi-expertit ovat ymmällään. Syyt ovat kohdistettu ahneuteen, jumalattomaan talouteen, korruptoituneeseen liike-elämään, bio-polttoaineen tuotantoon, markkinavapauteen ja säännöstelyn purkamiseen, öljyn hintaan...vain muutamia mainitaksemme.

 Diagnosointi – syyn juuret

Kabbalan viisauden mukaan, sekasortoa syntyy, koska katsomme pelkästään symptomeja mieluimmin kuin syitä. Mikäli haluamme löytää syyn juuret markkinatalouden romahtamiseen, meidän on syytä tarkastella yhteiskunnan kehitystä yleisellä tasolla.

Kautta historian ihmiset ovat toimineet yksilöllisesti, keskittyen omaan sekä läheistensä henkilökohtaiseen hyvinvointiin, kuten perheeseensä ja heimoonsa. Oli hyväksyttävää hyödyntää kaikkea ympärillä olevaa, mikäli se toi lisää tyytyväisyyttä perheeseen. Ajan myötä ihmiset kokivat tarpeelliseksi laajentaa yksilöllisyyttään. 

Heimot kasvoivat kyliksi, kylät kaupungeiksi ja myöhemmin valtioiksi. Tämän päivän maailmassa jokainen taho yhteiskunnassa on kietoutunut toisiinsa tavalla, jossa laajat poliittiset sekä kulttuuriset rajat ovat menettäneet merkityksensä. Olemme kokonaisuus, jota kutsutaan "ihmiskunnaksi", jossa jokaisen osan terveys ja varsinainen toimivuus riippuu kaikista muista osista.

Tässä nykyisten kriisiemme syyt tulevat ilmiselvästi esiin. Näihin päiviin asti yhteiskunta on toiminut hyväksikäyttäen järjestelmän toista puolta. Rikkailla on ollut yliote köyhimpiin; kehittyneemmät teollisuusmaat ovat käyttäneet köyhimpien maiden resursseja; vahvempi saalistaa heikompaa.


Nyt kun olemme saavuttaneet pisteen missä ihmiskunta on yksi kokonaisuus, onko enää mitään mitä käyttää hyväksi?

Maailmanlaajuiset tapahtumat todistavat selvästi sen, että perinteisten toimintamallien ja käyttäytymistapojen tuloksena on kuollut organismi – jossa me olemme osana. Kun käytämme hyväksi toisiamme, kulutamme vain itseämme.

Ihmiskuntaorganismin hoitokeino

Ratkaisu tähän ongelmaan on saatavilla: Meidän täytyy alkaa ymmärtämään ja seuraamaan lakeja, jotka ennemmin soveltuvat organismeihin - kuin yksilöihin. Luonto tarjoaa meille selvät mallit, katsommepa sitten ihmiskehoa, ekosysteemiä tai galakseja. Terveessä organismissa jokainen osa käyttää vain tarvitsemansa elääkseen ja on osallisena suuremman kokonaisuuden hyvinvoinnissa. Mitään ei tuhlata eikä mitään kuluteta liikaa. Näin koko organismi pysyy harmoniassa ja tasapainossa.

Aivan samalla tavalla meidän tulisi toimia myös yhteiskunnan alueella, koska me olemme ihmisorganismi. Instituutiomme – talous mukaan luettuna – täytyy rakentaa organismin jakamisen ja vastavuoroisuuden lakiin.

Olemme tällä hetkellä tienristeyksessä ja päätökset jotka teemme nykyisissä taloudellisissa kriiseissä vaikuttaa ratkaisevasti tulevaisuuteemme. Voimme yrittää kääntyä takaisin ja panna käytäntöön isolationismin ja protektionismin, niin kuin muutamat valtiot ovat jo tehneet.

Kabbala varoittaa tällaisten yritysten olevan tuhoon tuomittuja, sillä sellaiset yritykset tuovat mukanaan vain enemmän kärsimystä. On mahdotonta kääntyä takaisin luonnollisessa kehityskulussa, olemme menossa kohti globaalista järjestelmää. Luonto on jo määrännyt meihin organismin lait - niitä emme voi rikkoa ilman seurauksia sen enempää kuin voimme rikkoa painovoiman lain.

Toinen vaihtoehto on saada itsemme ymmärtämään ja noudattamaan näitä uusimpia löydettyjä osia luonnonlaista – joita ovat globalisaatio, kommunikaatio, vuorovaikutus ja keskinäinen riippuvuus. Sen myötä voimme luoda maailman, jossa yhteinen huolenpito on jokaisen asia.

Kabbala kertoo meille että tässä prosessissa tulemme huomaamaan laajat käyttämättömät varastomme – niin sisältämme, kuin ympäriltämme. Kiitos uudenlaisesta ja terveellisemmästä yhteydestä toisiimme.

 

 

Lähde:
Kabbalah Today 17th issue: - The Financial Crisis: Diagnosis and Cure -

 

 

Kirjat suomeksi

Jaa ystäville