Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Pet stvari koje trebate znati o Zoharu


1) Što je Zohar?

Zohar je skup komentara na Toru, namijenjen kao vodič ljudima koji su već postigli visoke duhovne stupnjeve prema korijenu (izvoru) svojih duša.

Zohar sadrži sva duhovna stanja koja ljudi iskuse tijekom razvoja svojih duša.Na kraju procesa duše postižu ono što kabalisti nazivaju „kraj korekcije“, najviša razina duhovne cjelovitosti.

Onima bez duhovnog postignuća, Zohar se čini kao zbirka alegorija i legendi koje svaki pojedinac može drukčije percipirati i interpretirati. No onima s duhovnim postignućem, tj. kabalistima, Zohar je zapravo praktičan vodič ka unutarnjim akcijama koje osoba izvršava kako bi otkrila dublja i viša stanja percepcije i osjećanja.

 

2) Kome je Zohar namijenjen?

Kao što je spomenuto u odgovoru na prvo pitanje, Zohar je napisan za ljude koji su već postigli duhovnu percepciju i sadrži opise Rabbi Shimona Bar Yochaija (Rashbija), koji je postigao svih 125 stupnjeva duhovnih ljestava. Rashbi je objasnio cijelokupni duhovni put i nazvao ga Zohar („sjaj“ na hebrejskom).

Zohar je složen tako da samo oni koji su postigli određenu duhovnu razinu mogu imati koristi od onoga što u njemu pročitaju. Proučavanju Zohara treba prethoditi učenje drugih tekstova koji nas poučavaju kako da ispravno shvatimo tekst u Zoharu.

 

3) Tko je napisao Zohar i kada?

Prema svim kabalistima, a kako piše i na početku knjige, Zohar je napisao Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), koji je živio u 2. i 3. stoljeću n.e. Neki pripadnici akademskih krugova smatraju da je Zohar napisao kabalist Rabbi Moshe de Leon u 11. stoljeću, što je opovrgnuo i sam Rabbi Moshe de Leon, koji je rekao da je knjigu napisao Rashbi.

U kabalističkom pristupu, pitanje zašto je Zohar napisan daleko je bitnije od pitanja tko ga je zapravo napisao. Svrha je Zohara služiti kao vodič ljudima da dosegnu izvor svojih duša.

Put ka izvoru pojedinčeve duše sastoji se od 125 stupnjeva.  Rabbi Yehuda Ashlag piše da kabalist koji je prošao te stupnjeve te koji dijeli istu razinu percepcije kao i njezin autor, vidi da autor knjige ne može biti nitko drugi doli Rashbi.

 

4) Zašto je Zohar bio skriven toliko dugo?

Zohar je bio skriven 900 godina, između 2. i 11. stoljeća n.e. jer su oni koji su posjedovali njegovu mudrost shvaćali da, u ono vrijeme, ljudima to nije bilo potrebno i samo bi krivo protumačili njegov sadržaj.

Tek se u 16. stoljeću pojavio kabalist koji je objasnio osnove kabale – Sveti Ari, Rabbi Isaac Luria (1534. – 1572). Ari je rekao da je od tog vremena nadalje mudrost kabale postala spremna otvoriti se svima.

Komentari na Arijeva djela i knjigu Zohar pojavili su se tek u 20. stoljeću – stoljeću koje je svjedočilo najžešćoj provali ljudskih želja u povijesti. Tijekom tog perioda u naš svijet spustila se jedinstvena duša – duša Rabbi Yehude Ashlaga ( Baala HaSulama). On je objasnio mudrost kabale na način razumljiv našoj generaciji. Nadalje, Baal HaSulam je bio jedini Kabalist 20. stoljeća koji je pisao komentare na knjigu Zohar i Arijeva djela.

To ne znači da prije njega nisu postojali veliki kabalisti, već samo da njihova djela nisu lako razumljiva ovdašnjim učenicima. Današnja popularnost i velika potražnja za kabalom svjedoče o spremnosti naše generacije da upije njezinu univerzalnu poruku te da shvati izvorne tekstove koji govore o korijenu naših života i metodi njegova postizanja.

 

5) Gdje mogu saznati više o Zoharu?

Čak i danas, Zohar je nemoguće osjetiti izravno i zahtijeva prethodne spoznaje o duhovnosti, prije nego osoba pristupi knjizi. Najveći Kabalist našeg doba  Rabbi Yehuda Ashlag ( Baal HaSulam) napisao je uvode knjizi Zohar upravo kako bi vodio osobu u njezinom pristupu toj mudroj knjizi, prije nego osoba počne učiti iz nje.

Takvi članci pospješuju razvoj pojedinčevih duhovnih svojstava koja mu umogućuju percepciju Više stvarnosti . Osim toga, ti tekstovi nude znanje o tome kako pristupiti određenim pojmovima, frazama i konceptima u Zoharu, kako bismo maksimalno iskoristili knjigu kao vodič za duhovno postignuće, izbjegavajući pritom gubljenje u materijalnim opisima kakvima je ljudski um sklon.

Bnei Baruch pruža ne samo te uvode već i besplatna predavanja o njima, kao i kratke članke koji opisuju koncepte Zohara i način pripreme koji zahtijeva susret s tim konceptima.

Otkrivanje Zohara znači otkrivanje vašeg unutarnjeg svijeta i svog neograničenog potencijala. Bnei Baruch vam želi uspjeh u vašem duhovnom napretku!

Ostali materijali:

 

 • Predgovor knjizi Zohar (prilagođena verzija s komentarima Rav Laitmana)
 • Uvod u knjigu Zohar (prilagođena verzija s komentarima Rav Laitmana)
 • Knjiga Zohar (hrvatski prijevod prvog dijela knjige ZoharHakdamat (Uvod), s komentarima Rav Laitmana)
 • Sulam komentar na knjigu Zohar (originalan tekst na hebrejskom jeziku)
 •  

  Linkovi na drugim jezicima:

  Revealing The Zohar
  Free articles, videos, e-books and the latest content on The Zohar 

  Study The Zohar
  Free authentic Kabbalistic texts and video lessons introducing The Zohar 

  Download The Zohar
  Original Text and Translations 

  Free Online Kabbalah Course
  Bnei Baruch Learning Center is offering free courses in authentic Kabbalah. Next course begins January 7, 2009. Over 11,000 people have registered already. Sign up today!

   
  Više članaka...