Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

درباره بنی باروخ

bb-tree-black

در سال 1991 "راو لایتمن" دارای مدرک دکترا در رشتۀ کبالا و نیز دکترای فلسفه  PhD، مرکز "بنی باروخ" را بنیان گذاری نمود. در این مرکز گروهی کبالیست، علم کبالا را می آموزند و در فعالیتهای روزمره شان ادامه دهندۀ راه و روش کبالیست عظیم، "راو یهودا اشلگ" ملقب به "بعل هسولام" (صاحب نردبان)، تفسیر کننده کتاب مقدس "زوهر" و پسر ارشد وی، راو باروخ اشلگ که این مرکز به نام او و به یاد بود او بنا شده است هستند. با گذشت زمان مرکز "بنی باروخ" تبدیل به گروه بین المللی گسترده ای شده، که شامل حدود دو میلیون دانشجو در سراسر جهان است. برنامه های آموزش کبالا بوسیله راو لایتمن و اعضای مرکز "بنی باروخ" هر روز بصورت زنده در رادیو، تلویزیون و اینترنت در سراسر جهان پخش و انتشار می یابند و صد ها هزار طرفدار، برای رفاه پیشرفت روحانی بشریت، با این گروه همکاری می کنند.

موارد مشابه

 

Share On


آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی