Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Неограничен пристап до компјутерот на Создателот

Ние не ги контролираме и не можеме да управуваме со системите кои функционираат во нашето тело. Но ние сакаме нашите мисли и желби да бидат слични на Создателот. Тогаш сѐ ќе биде во ред. Ние секогаш работиме само со

Отсечи го крајот на своето срце

Трите најтешки, најегоистички желби човекот мора да ги отфрли и да не си дозволува да ги користи, како што е речено: „Отсечете го крајот на

Живо сеќавање (решимо) во човекот

Задача на човекот е постојано да се прилепува до Вишото управување, до работата на Создателот, над себеси. Создателот со својот однос го

Да се ослободиме од илузијата

Да речеме сега јас постојам во тело и преку него го чувствувам својот живот. Ако покрај тоа, преку работа над себе, јас се доведувам до

Од „Тајните на Вечната Книга“

Мракот е олицетворение на сѐ негативно што ние го доживуваме во животот: отсуство на убеденост, страв, скржавост, гордост, презир. Тогаш со

Толку различни патишта од Вавилон

Целата заедничка душа се разделила на два дела: Галгалта – Ејнаим (Г“Е) и АХАП. Желбите што припаѓаат на Г"Е ги добиле искрите на давање за

Спојка меѓу двете бесконечности

Постои Светлина на Бесконечноста и садот на светот на Бесконечноста, кој е целото човештво. Меѓу нив поминува цевка со вентил – тоа сме

Не смееме да дозволиме кабалата повторно да се прикрие

Во текот на целата наша историја ние напредувавме благодарение на својот егоистички развој. Тој започнал пред 14 милијарди години од Биг

Дали можеме да научиме да ја гледаме иднината

Ако постои прашање, незадоволена желба, потреба за гледање на иднината, тогаш изгледа сме способни да најдеме одговор на него. Во

Да се промениш себеси, а не светот

Обично првата реакција на човекот, на случувањата во светот, е желбата сè да промени, да се преправи светот, да се прекројат границите, да
 
Учебен центар

Електронска книга

ОТКРИЕНА КАБАЛА Преземете ја електронската форма на книгата овде. ДОСТИГНУВАЊЕ НА ВИШИТЕ СВЕТОВИ Преземете ја електронската форма на
More:
Видео клипови

Ти и човештвото со Д-р Михаел Лајтман

Сите елементи во природата работат според еден принцип на обединување.Тоа е законот на Природата
More:
Mихаел Лајтман - Личен Блог

Сличен на Светлината

01.09.2014. Светлината е особина на давање која се реализира во нас само во една форма – во форма на заемна поврзаност. А што имам јас да давам?
More:
Кабалистичка музика

Инструментална

Инструментална верзија со класични аранжмани на мелодии од Баал ХаСулам   1. Bnei Heichala (version 1) 2. Chamol al Maaseicha3. Nigun4.
More: