Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabbalah, Science and the Meaning of Life: Because Your Life Has Meaning

Кабалата, наука и значение на животот

Бидејки твојот живот има значение - од Д-р Рав Михаел Лајтман

Кабала,Наука & Значение на животот,трага по патеките на еволуцијата,со науката која нам ни е позната, како што се Њутоновата и Ајштајновата теорија,па сѐ понатаму до сегашната наука Кабала,како основа разбирање на скриените делови на реалноста, кои научниците доправа ги откриваат. Додека други науки го истражуваат дефинираниот свет околу нас, кабалата нѐ учи како спонтаните промени што се случуваат во нас, влијаат на реалноста што нѐ опкружува. Мудроста на кабалата ни овозможува да ги следиме тие промени и да ги контролираме, и на тој начин да го промениме нашиот свет на подобро.

Аудио снимаката од книгата е на англиски јазик. Наратор: Тони Козинек

Кабалата, наука и значението на животот

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica