Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Basic Concepts in Kabbalah: Expanding Your Inner Vision

Основни концепти во кабалата

Проширување на вашата внатрешна визија - од Д-р Рав Михаел Лајтман

При читањето на книгата, личноста развива внатрешно набљудување или приоди што предходно не постоеле во него.Оваа книга е наменета за набљудување на духовните појмувања.Од самиот продолжеток со кои сме ние самите интегрирани со овие појмувања,ние почнуваме да ја откриваме духовната структура која не опкружува,- како маглата да се подигнала.

Аудио записите се на англиски јазик - Наратор: Тони Козинек

Основни концепти во кабалата

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica