Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Introduksjon

Fire innledende spørsmål.

Hva er kabbala?

Når man skal studere den spirituelle verdenen, bruker man et vitenskapelig redskap som kalles kabbala. Når vi undersøker vår verden, bruker vi naturvitenskaper som fysikk, kjemi og biologi. Men naturvitenskapene undersøker bare den verdenen vi oppfatter med de fem sansene våre. For å fullt ut forstå den verdenen vi lever i, trenger vi et redskap som gjør at vi kan granske det som sansene våre ikke oppfatter, det som er skjult for oss.Visdommen kabbala er dette redskapet.

Ifølge kabbala består virkeligheten av to krefter, eller to egenskaper: Ønsket om å motta, og viljen som skjenker. Fordi viljen som skjenker bare vil gi, skaper den et ønske om å motta. Det er grunnen til at man vanligvis bruker ordet «Skaperen» om denne kraften. Følgelig er hele skapelsen, også vi, legemliggjørelser av kraften som mottar.

Ved å bruke kabbala kan vi jobbe med de fundamentale kreftene virkeligheten består av – den som mottar, og den som skjenker – til vår fordel. Ikke bare lærer vi om skapelsens design, men også hvordan vi kan bli like allmektige og allvitende som den originale designeren av virkeligheten.

Se også filmen: Hva er selve kjernen i kabbala

Hvem kan studere kabbala?

Rav Kook var en fremragende kabbalist som levde på 1900-tallet, og han var Israels første overrabbiner. Da han ble spurt om hvem som kunne studere kabbala svarte han utvetydig at «alle som har lyst kan studere». De siste hundre årene har samtlige kabbalister uten unntak slått fast at i vår tid skal kabbala være tilgjengelig for alle. Dessuten sa de at det var helt nødvendig å gjøre kabbala allment tilgjengelig dersom man skulle være i stand til å gjøre noe med den globale krisen de forutså, en krise vi står overfor i dag.

Kabbalistene sier at det ikke lenger er nødvendig å holde denne visdommen skjult. Før i tiden skjulte de den fordi man antok at visdommen ville bli misforstått og brukt uriktig. Noe lekket allikevel ut, og ganske visst utløste det en rekke misforståelser rundt kabbala. Vår generasjon er moden for å forstå hva kabbala faktisk dreier seg om, og for å rydde opp i misforståelsene fra tidligere gjøres nå denne vitenskapen tilgjengelig for alle som ønsker å lære.


Hva handler kabbalistiske bøker om?

Kabbalistiske bøker beskriver strukturen i de spirituelle verdenene, og de forteller hvordan hver og en av oss kan tilegne oss kabbala. En kabbalistisk bok er som en reisehåndbok. Om du skulle reist til en by du ikke var kjent i fra før, hadde du mest sannsynlig brukt en reisehåndbok som ville fortalt deg hvilke steder i byen som var verdt å få med seg og hvilke steder det var unødvendig å bruke tid på.

Slik er det også med kabbalistiske bøker.

De forteller deg hvordan de spirituelle verdenene er bygget opp, hvilke «steder» som er mest givende, og hvilke som ikke er det. Dette er selvfølgelig ikke fysiske steder, men spirituelle tilstander som enhver kabbalist gjennomgår.

Noe som også står å lese i kabbalistiske bøker er hvordan du kan finne den spirituelle virkeligheten. Når man skal reise til et bestemt sted i denne verdenen bruker man kart for å finne frem, og man bruker reisehåndbøker for å lære om selve stedet man skal til. De kabbalistiske bøkene forteller deg alt du trenger å vite om det spirituelle – de «viser» deg hvor den spirituelle verdenen er, de «frakter» deg dit og viser deg rundt.


Hvem er Bnei Baruch?

bneibar_iyBnei Baruch - Kabbala undervisnings- og forskningsinstitutt er en organisasjon som undersøker, underviser i, og sprer autentisk kabbala. I den hensikt opprettet Rav Michael Laitman, ph.d., Bnei Baruch i 1991. Til minne om sin mentor, kabbalisten rabbi Baruch Ashlag, kalte han instituttet Bnei Baruch (Baruchs sønner). Rabbi Baruch Ashlag var etterfølgeren, og den førstefødte sønnen, til kabbalisten rabbi Yehuda Ashlag som skrev Sulam-fortolkningene av boken Zohar.

Bnei Baruch driver denne Internett-siden, utgir bøker og aviser, og lager TV- og radioprogrammer for å få budskapet ut til folk. Internett-siden har rundt en million treff hver måned. Titusener er aktive deltakere som støtter saken, og for menneskehetens beste hjelper de til med å spre budskapet.

 

Din håndbok til et bedre liv

kabbalas-hemmeligheter

Share On