Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Daglig kabbala morgenleksjon

Hva er den daglige kabbala morgenleksjonen?

I flere tusen år har kabbalister studert daglig for å oppnå spiritualitet for seg selv og menneskeheten. Bnei Baruch kabbala undervisnings- og forskningsinstitutt viderefører denne tradisjonen i dagens globale samfunn, og studerer daglig fra autentiske kabbalistiske kilder. Kildene blir utdypet med forklaringer av dr Michael Laitman.

Leksjonene sendes hver søndag til fredag direkte via Kabbalah TV, fra kl. 02.00 til kl. 05.00 norsk tid. De er også tilgjengelig for nedlasting fra Kabbalah Media Archive, hvor man i tillegg finner flere titalls tusen lagrede og tidligere direktesendte leksjoner helt gratis.

Hvem er morgenleksjonen ment for?

Selv om den daglige morgenleksjonen i kabbala er åpen for alle, passer den best for mennesker som allerede har satt seg litt inn i relevante tekster og materiale fra Bnei Baruch kabbala undervisnings- og forskningsinstitutt. Det er også en fordel om man har bestemt seg for å bruke kabbala som et verktøy for spirituell utvikling.

Dersom man ikke er kjent med kabbala som vitenskap, anbefales det at man først gjennomfører et introduksjonskurs eller setter seg inn i materialet for nybegynnere (se kategorien ”Undervisningssenter” og underkategori ”Kabbalakurs” i menyen i venstre marg). Regelen i kabbala handler om at ”din sjel vil lede deg”, og betyr at man vil følge sitt eget ønske dit det føles riktig for en selv.

Morgenleksjonen består av fire deler

Søndag til torsdag - norsk tid 

Kl. 02.00 - 02.45 - Del 1

Kl. 02.45 - 03.30 - Del 2

Kl. 03.30 - 04.00 - Del 3

Kl. 04.00 - 05.00 - Del 4

Fredag - norsk tid:

Kl. 02.00 - 03.00 - Del 1

03.30 - 03.30 - Del 2

03.30 - 04.00 - Del 3

04.00 - 05.00 - Del 4

Zoharleksjonen er en viktig del av den daglige morgenleksjonen.


Du finner et mer utfyllende program om den daglige morgenleksjonen og informasjon om andre direktesendte forelesninger på Kabbalah TV (i venstre menyen under "schedule"). Forelesningene er direktesendt på hebraisk med simultanoversettelser til engelsk, fransk, spansk, italiens, tysk, russisk og tyrkisk.

 

Hensikten med den daglige kabbalaleksjonen

Morgenleksjonen, så vel som alle andre autentiske kabbalastudier, har til hensikt å gi alle som ønsker det muligheten til å oppdage naturens helhetlige oppbygning, oppnå fred på jorden, evig liv og uendelig nytelse. Alt dette er mulig å oppnå mens man lever i denne verden.

Den raskeste måten å nå dette målet på, og med størst mulig bevissthet ovenfor en selv og omgivelsene, er å tiltrekke seg det omsluttende lys (Ohr Makif) jevnlig.

Det mest effektive verktøyet for dette er morgenleksjonene. Dette er fordi de tre elementene som er nødvendig for spirituell utvikling er til stede på samme tid og sted.

De tre elementene er: 

  1. Autentiske kabbalistiske kilder, som er skrevet med intensjonen om at mennesket skal la seg tiltrekke av det omsluttende lyset fra tekstene.
  2. Læreren – en person som har utviklet seg gjennom ulike spirituelle nivåer og blitt kabbalist, og som kan lede studentene gjennom disse nivåene.
  3. Gruppen - et verdensomspennende nettverk av mennesker som har oppdaget den spirituelle veien. De studerer samtidig, på forskjellige språk og på ulike steder i verden (gruppene blir omtalt som verdens Kli, en verdensomspennende beholder for å oppnå spiritualitet).

På grunn av dette vil en som forbereder seg til den daglige morgenleksjonen i kabbala med en intensjon om å tiltrekke seg det omsluttende lyset, motta en unik opplysing som utvikler han eller henne spirituelt.