Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Baal HaSulam

Rav. Yehuda Leib HaLevi Ashlag

Rabinul Yehuda Leib HaLevi Ashlag (1884 - 1954) este denumit şi "Baal Hasulam" "Stăpânul scării" ,pentru comentariul scării cu privire la cartea Zohar. Toată viaţa şi-a dedicat-o Baal Hasulam interpretărilor şi inovaţiilor în înţelepciunea cabala şi diseminării acesteia în Israel şi in întreaga lume El a dezvoltat o metodă unica de a studia cabala, prin care orice persoana ori cine ar fi ,poate cerceta în profunzime realitatea în care trăim şi poate dezvălui originile şi scopul existenţei sale. Baal Hasulam sa născut în Polonia , pe 24 septembrie 1884. La vârsta de 19 ani a fost hirotonit ca Rabin de catre cei mai mari rabini din Varşovia şi a servit timp de 16 ani ca judecător şi învăţător. Învăţătorul lui a fost Rabinul Yehoşua din Porsov. În 1921 Baal Ha Sulam a emigrat în Israel şi sa stabilit în Oraşul Vechi din Ierusalim (Old City). Cuvintele lui s-au răspândit repede printre evreii care au emigrat din Polonia , el devenind astfel repede cunoscut ca o autoritate în cabala. Încet încet sa format în jurul lui un grup de studenţi, care au început să vina la el acasă în orele cele mai mici ale nopţii pentru a învăţa cabala. Pe urmă Baal HaSulam sa mutat din Oraşul Vechi şi sa stabilit în Ghivat Şaul, unde a servit timp de câţiva ani ca Rabinul cartierului. Anii 1926 - 1928 , ia petrecut Baal HaSulam la Londra. Pe parcursul şederii sale la Londra, Baal Hasulam a scris comentariile "Panim Meirot u Masbirot", pentru cartea "Pomul vieţii" scrisă de Ari cel sfânt, care a fost tipărită în anul 1927 ,şi a ţinut corespondenţa prin scrisori cu elevii săi din Israel . În 1933, a publicat Baal HaSulam broşurile "Matan Tora - Predarea Torei", " Haarvut - Angajamentul (Garanţia) " şi "Haşalom - Pacea" . Cele doua mari lucrări ale sale, rezultatul multor ani de muncă, sunt "Talmud eser hasfirot - Studiul celor zece sfirot" bazate pe scrierile lui Ari şi "Peruş Hasulam - Comentariile scării" la cartea Zohar. Publicaţia celor şaisprezece volume "Talmud eser hasfirot" a început în anul 1937. În anul 1940 a publicat cartea "Beit Şaar HaKavanot - Poarta Intenţiilor" cu comentarii selectate din scrierile lui Ari. "Peruş HaSulam" pentru Zohar, a fost tipărită în optsprezece volume în anii 1945 - 1953. Mai târziu, a scris Baal HaSulam alte trei volume conţinând comentarii cu privire la "Zoharul nou" a căror tipărire a fost finalizată în 1955, după moartea acestuia. În introducerea la cartea Zohar, Baal HaSulam scrie după cum urmează ; "Şi eu am numit acest comentariu Sulam (scara), pentru a arăta că rolul lui este la fel ca rolul oricărei scări,căci dacă aveţi un pod plin de toate bunătăţile, atunci tot ceea ce trebuie este o scară pentru a urca pe ea. Şi atunci tot binele din lume este în mâna ta" aliniatul 48. Baal HaSulam a scris o serie de introduceri, care pregatesc studentii pentru studiul corect al textelor cabalistice, printre care sunt ; Prefaţă la cartea Zohar , Introducere la cartea Zohar, Prefaţă la înţelepciunea Cabala, Prefaţă la Comentariile scarii, Prefaţă generală la Pomul vieţii şi Introducere în Studiul celor zece Sefirot. În anul 1940, Baal HaSulam a publicat primul număr al revistei HaUma (Naţiunea), În ultimii săi ani, a scris Baal Hasulam "Ctavei hador haaharon - Articolele ultimei generaţii" în care a analizat diferite regimuri sociale şi chiar a marcat un plan amănunţit pentru construirea unei viitoare societăţi corecte. Baal HaSulam nu sa mulţumit numai cu punerea ideilor sale pe hârtie ci a acţionat cu fermitate pentru a le promova. El sa întâlnit cu mulţi lideri a localităţilor din Israel, liderii partidului muncii şi cu multe personalităţi publice. Printre aceştia se enumeră şi David Ben Gurion, Zalman Şazar, Moşe Sade, Haim Arlozorov, Dov Sadan şi marele poet Haim Nahman Bialic. David Ben Gurion, după cum e scris într-una din scrisorile lui, sa întâlnit de mai multe ori cu Aşlag, şi se pare că a fost surprins, "Am vrut să vorbesc cu el despre cabala şi el cu mine despre socialism" (Arhiva Ben Gurion, agende, 11 august 1958 ). În eseul său "Trei vizite si ceea ce este între ele" scrie Dov Sadan ; Rabinul Yehuda Leib Aşlag , dintre cei mai mari cabalişti ai timpului, cu scopul de a transforma fundamentele cabalei într-un motor al generaţiei noastre , prin intermediul percepţiilor sale socialiste, care se bazează pe cele de mai sus, a solicitat un contact cu mişcarea kibuţnică. S-ar putea să pară surprinzător să vedem că Baal HaSulam căuta o legătură cu Mişcarea Evreiască a Muncitorilor şi cu liderii acesteia, având în vedere marile diferenţe de mentalitate dintre ei. Cu toate acestea , un studiu profund al scrierilor sale dezvăluie o fascinantă şi inteligentă persoană, implicată în evenimentele din Israel şi din întreaga lume, ale cărei idei sunt considerate revoluţionare şi îndrăzneţe până în ziua de azi.
 

Share On


Curs gratuit de Cabala

free_course

Înregistraţi-vă Acum pentru
un Curs Gratuit Online
de Cabala Autentică

Următorul curs începe în data de

27 SEPTEMBRIE 2016

Cabala pentru Incepatori

kabbalah for beginners

- “Începând studiul Zoharului”

Curs Virtual cu Michael Laitman,
în limba engleză

- ARHIVĂ -