Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

De hjälpte alla sin vän

Vi måste förstå hur man kan hjälpa sina vänner. Är det här det finns rika och fattiga, visa och dårar, svaga och starka? När alla är rika, smarta och starka etc., hur kan man då hjälpa varandra?

Vi ser att det finns en sak som alla har gemensamt – stämningen. Det sägs: “Ett bekymmer i en människas hjärta, låt henne tala om det med andra.” För när det handlar om att vara i god sinnesstämning kan varken rikedom eller lärdom vara till någon hjälp.

Snarare kan en människa hjälpa en annan, genom att se att ens vän är nere. Det står skrivet "Man befriar inte sig själv ur fångenskap". Istället är det ens vän som kan lyfta upp ens energi.

Detta betyder att ens vän lyfter en från ens nuvarande tillstånd till ett tillstånd av livfullhet. Då börjar man återigen få tilltro till och rikedom i livet, och man sätter igång som om ens mål nu är nära.

Det visar sig att var och en måste vara uppmärksam och tänka på hur man kan hjälpa sin vän, lyfta upp hans humör, för beträffande humöret kan var och en finna en nödlidande plats i sin vän, som man kan tillfredsställa.

 

Kabbalah Library

Facebook

Dela med dig