Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Vad är kabbalistisk musik?

Videos och artiklar som introducerar kabbalistisk musik

 

music_previewVad är kopplingen mellan musik och kabbala?

Musik och kabbala... Vad är förbindelsen mellan dem? Alla har en uppfattning om vad musik är, men långt ifrån alla vet vad kabbala är.

Kabbalans kärna har varit höljd i hemlighetsmakeri, men det har alltid funnits ett intresse för kabbala. Enligt vissa legender kan den som känner till kabbala och behärskar dess hemligheter kontrollera vår värld och de andliga världar som påverkar vår värld, avslöja dess förflutna, samtid, och framtid.

Kabbala är vetenskapen om universums struktur, om de andliga världarnas och vår världs utvecklingslagar, samt lagarna om människans syfte.

Kabbala är en vetenskap om mänskliga begärs verkan på den omgivande världen.

Alla kabbalistiska böcker är skrivna på känslornas och begärens språk. Detta språk är unikt och strik vetenskapligt, med grafer, formler och diagram. Den förklarar hur man förändrar sina begär för att med mening påverka hela världen. Genom sådana grafer och scheman beskriver kabbalan våra känslor, människans själ. Även musik talar till människan med ett språk av känslor, och står som sådan nära kabbala.

Vad är musik? Det är en känsla fångad i sin utveckling. Enbart musik kan förmedla processen av att förvandla känslor genom tid. Detta är anledningen till att kabbalistisk musik, för de som ännu inte har upplevt den andliga världen, förmedlar en viss analogi av det intryck av det andliga som en kabbalist känner.

Ju mer utvecklat känsloliv människan har, desto mer kommer man att fröjdas av det man hör. Inom musiken kan en känslig människa öppna en hel värld för sig, gå igenom olika känslotillstånd från sällhet till tragedi. Och ju mer man utvecklar sina känslor, desto mer detaljerat kommer man att känna det som musiken förmedlar.

Ungefär på samma sätt odlar en person som studerar kabbala lämpliga inre instrument för att omfatta det andliga, genom vilka andlig information kan uppfattas. Såsom en musiker läser noter och hör musik genom sin inre känsla, känner en kabbalist under läsandet av kabbalistiska texter den andliga världen inom sig.

Människans första andliga förnimmelse när det andliga avslöjas är tacksamhet till Skaparen. Man börjar känna denna högre kraft och ser hur den har fört en ut ur en enkelriktad existens, till en oändlig, felfri värld av absolut medvetande och perfektion. Det är denna känsla Rav Baruch Ashlag (Rabash) förmedlade genom sin musik till orden av denna psalm:

Jag tackar dig för att ha skonat min själ från döden
Mina ögon från tårar
Mina fötter från att beträda helvetet

De stora kabbalister som skrev de heliga böckerna beskriver universums hemligheter, och vi är även priviligierade med melodierna som skapats av de stora kabbalisterna Yehuda Ashlag och hans son Baruch Ashlag. Genom känslornas språk uttrycker deras melodier andliga förnimmelser och information.
Rav Yehuda Ashlag uppnådde alla universums hemligheter, och beskrev dem i sina verk Sulamkommentaren (Stegkommentaren) till Zohar, Talmud Eser HaSefirot (Studiet av de tio sefirot)... och han planterade även in dem i sina melodier.

Själens existerande plats i den andliga världen refereras till som dess rot. Själarnas rötter skiljer sig åt. Själar stiger ned till vår värld och inkarnerar i kroppar. Precis så som själarnas rötter skiljer sig åt, skiljer sig även de mål varje själ måste fullborda i vår värld åt. Därför är varje kropp ingenting mer än en mekanism för att fullborda själens utvecklingsplan.

Människan börjar känna sig attraherad till det andliga, en strävan efter sin andliga rot, begär att uppnå den med en gång, att kunna känna alla världar idag, medan man fortfarande lever i den här världen.

Kabbalistisk musik avslöjar och utvecklar människans andliga potential

Kabbalistiska melodier är inte underkastade vanlig musikalisk analys. Ur klassisk musiks synvinkel kan dessa melodier framstå som banala till sin struktur och till sitt musikaliska språk.

Men de personer som har en böjelse för sin själs uppstigande under denna livstid, som vill uppnå den Övre världen och hela universum, känner i denna musik någonting som lockar dem in i det outforskade.

Vi vet inte hur vår musikaliska uppfattningsförmåga är strukturerad. Varför upplever vi dur i en annan känslomässig ton än moll? Varför upplever vi dur som någonting ljusare, mer öppet och gladare än moll?
Många musiker med absolut gehör ser färger i noter, ackord, och toner. Ingen vet hur detta sker och varför sådana associationer vad gäller färg, ljud, smak, och beröring uppstår inom oss. Ingen känner till strukturen hos våra receptorer som upplever absolut immateriell information.

Kabbalister förstår emellertid hur dessa anordningar fungerar inom oss, eftersom de känner till själens struktur. Därmed kan kabbalister ingjuta andlig information i musikaliska ljud. Det är anledningen till att kabbalistisk musik är ett medel för att bibringa människans inre värld information om allt som omger den.

Vad vår världs musik innehåller är förbundet med kompositörens personliga, världsliga förnimmelser och känslor. Kompositörer har alltid eftersträvat att återspegla skapelsens predikament i sin musik, men dessa försök har aldrig kommit längre än ett blott gissande eller personlig känsla.

Enbart melodier skrivna av kabbalister kan faktiskt förmå oss att gå in i förnimmelser av evighet, förnimmelser av själens rörelse, som hjälper oss till en förståelse av vårt väsen som en del av ett evigt universum.

Kabbalistisk musik är skriven av stora kabbalister som ett uttryck för deras andliga förnimmelser. Den befinner sig till sin natur på en hög andlig nivå.

En andlig förnimmelse kan aldrig glömmas bort. Det som spelats och känts en gång kvarstår och kan upprepas när som helst. Denna känsla kan senare manipuleras, för att därigenom skapa de mest raffinerade känslonyanser. I varje melodi finns en annan känsla som motsvarar ett visst andligt tillstånd. Tack vare kompositörens upphöjda nivå talar varje melodi om det eteriska samtidigt som den höjer upp en genom den andliga världen - till evighet och perfektion.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok