Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Uvod

4 uvodna pitanja

Šta je kabala?

Mudrost kabale je naučni metod za izučavanje duhovnog sveta. Kako bismo istražili naš svet, služimo se prirodnim naukama kao što su fizika, hemija i biologija. Međutim, prirodne nauke proučavaju samo fizički svet koji opažamo sa naših pet čula. Kako bismo u potpunosti razumeli svet u kome živimo, nama je potreban istraživački metod koje može da istraži skriveno područje, ono koje naša čula ne opažaju. To sredstvo je kabala.

Prema mudrosti kabale, stvarnost se sastoji od dve sile ili svojstva: želje za primanjem i želje za davanjem. Pošto želja za davanjem želi da daje, ona stvara želju za primanjem i iz tog razloga mnogo češće se koristi naziv “Stvoritelj”. Otuda, sve stvoreno, uključujući i nas, jesu manifestacije te želje za primanjem.

Koristeći kabalu, možemo da radimo sa osnovnim silama stvarnosti -  primanjem i davanjem - za našu dobrobit. Ona nas ne podučava samo o planu stvaranja, već kako mi možemo da postanemo planeri, isto tako svemoćni i sveznajući kao prvobitni Tvorac stvarnosti.

 

Čemu nas uče kabalističke knjige?

alt

Kabalističke knjige nas uče o strukturi duhovnih svetova i kako svako od nas može tamo da dopre. Kabalistička knjiga je poput vodiča za putovanje. Ukoliko želite da putujete u nepoznati grad, verovatno ćete želeti da koristite turističkog vodiča da bi vam rekao koja mesta je najbolje posetiti, najbolje kafiće i klubove, a i gde ne želite da odete jer vam se neće dopasti to što ćete videti.

Slično tome, kabalističke knjige vam govore kako su duhovni svetovi izgrađeni, koja "mesta" su zabavna, a koja nisu. Naravno, to nisu fizička mesta, već duhovna stanja koja svaki kabalist proživljava.

Sledeće o čemu vam kabalističke knjige govore je kako da pronađete duhovnu stvarnost. Ako želite da odete negde u ovom svetu, potrebna vam je mapa do tog mesta i turistički vodič za proučavanje samog mesta. U duhovnosti, kabalističke knjige će sve to učiniti za vas - "pokazaće" vam gde je duhovni svet, "voziće" vas do tamo i pokazaće vam okolinu.

 

Ko može da izučava kabalu?

alt

Kada je rav Kuk – veliki kabalist 20. veka i prvi starešina izraelskih rabina – bio upitan ko može da izučava kabalu, njegov odgovor je bio nedvosmislen: "Svako ko to želi". Poslednjih sto godina, svi kabalisti bez izuzetaka jasno su pokazali, u više navrata, da je danas kabala dostupna svima. Štaviše, oni kažu da je to neophodno sredstvo za rešavanje globalne krize, čiji su dolazak davno predvideli i sa kojom se mi suočavamo danas.

Prema svim kabalistima, dani skrivanja kabale su prošli. Mudrost kabale je prethodno bila skrivana, zato što su se kabalisti plašili da bi ona mogla da bude pogrešno upotrebljena ili pogrešno shvaćena. I zaista, ono malo što je "procurilo" izvan tih krugova, pobudilo je bezbroj pogrešnih mišljenja o njoj. Zbog navoda kabalista da je naša generacija spremna za razumevanje pravog značenja kabale i razjašnjenja pogrešnih shvatanja iz prošlosti, ova nauka je sada dostupna svima koji žele da je izučavaju.