Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

5 stvari koje treba da znate o Zoharu


1) Šta je Zohar

Zohar је zbirka komentara na Toru, namenjena kao vodič ljudima koji su već dostigli visoke duhovne nivoe do korena (nastanka) svojih duša.

Zohar sadrži sva duhovna stanja koja osobe proživljavaju tokom razvoja svojih duša. Na kraju tog procesa, duše dostižu ono što kabalisti nazivaju "kraj korekcije“, najviši nivo duhovne celovitosti.

Za one bez duhovnog dostignuća, čitanje Knjige Zohara izgleda kao zbirka alegorija i legendi koje mogu da budu interpretirane i shvaćene različito od strane svakog pojedinca, ali za one sa duhovnim dostignućem tj. kabaliste, Zohar je praktičan vodič za unutrašnji rad koji pojedinac obavlja kako bi razotkrio dublja, Viša stanja percepcije i osećaja.

 

 

2) Kome je Zohar namenjen?

Као što je spomenuto u odgovoru na prvo pitanje, Zohar je napisan za ljude koji su već dostigli duhovnu percepciju. On sadrži prikaze rabina Šimon bar Johai (Rašbija), koji je dostigao svih 125 stepeni na lestvama duhovnih nivoa. Rašbi je izrazio celokupnu duhovnu putanju i naslovio je Zohar ("sjaj" na hebrejskom jeziku).

Zohar је tako sačinjen da samo oni koji su postigli određen duhovni nivo mogu da imaju koristi od onoga što u njemu pročitaju. Proučavanju Zohara trebalo bi da prethodi učenje drugih tekstova koji nas poučavaju kako da ispravno shvatimo tekst Knjige Zohar.

 

3) Ko je napisao Zohar i kada?

Prema svim kabalistima, a kako piše i na početku Knjige, Zohar je napisao rabin Šimon Bar Johai (Rašbi), koji je živeo u II i III veku n.e. Neki pripadnici akademskih krugova smatraju da je Zohar napisao kabalista rabin Moše de Leon u XI veku, što je opovrgnuo i sam rabin Moše de Leon, koji je rekao da je Knjigu napisao Rašbi.

U kabalističkom pristupu, pitanje zašto је Zohar napisan daleko je bitnije od pitanja ко ga je zapravo napisao. Svrha Zohara je da služi kao vodič ljudima kako bi dostigli začetak svojih duša.

Put ka poreklu duše pojedinca sastoji se od 125 stepena. Rabin Jehuda Ašlag piše da kabalista koji je prošao te stepene i deli isti nivo percepcije kao i njen autor, vidi da autor Knjige ne može biti niko drugi do Rašbi. 

 

 

4) Zašto je Zohar bio skrivan toliko dugo?

Zohar је bio skrivan 900 godina, između II i XI veka n.e. jer su oni koji su posedovali njegovu mudrost shtavili su da, u ono vreme, ljudima to nije bilo potrebno i samo bi pogrešno protumačili njegov sadržaj.

Тек se u XVI veku n.e. pojavio se kabalist koji je objasnio osnove kabale – Sveti Ari, rabin Isak Luria (1534. – 1572). Ari je rekao da od tog vremena nadalje, mudrost kabale postaje spremna da se otvori svakome.

Komentari na Arieva dela i Knjigu Zohar pojavili su se tek u XX veku – veku koji je svedok najžešćeg izliva ljudskih poriva u istoriji. Tokom tog perioda pojavila se jedinstvena duša – duša rabina Jehude Ašlaga (Baal Sulam). On je objasnio mudrost kabale na način razumljiv našoj generaciji. Takođe, Baal Sulam je bio jedini kabalist XX veka koji je pisao komentare na Knjigu Zohar i Arieva dela.

То ne znači da pre njega nisu postojali kabalisti, već samo da njihova dela nisu lako razumljiva savremenim učenicima. Današnja popularnost i velika potražnja za kabalom svedoče o spremnosti naše generacije da upije njenu univerzalnu poruku, te da shvati izvorne tekstove koji govore o korenu naših života i kako da ga dostignemo.

 

//

Зохар је био скриван 900 година, између II i XI века н.е. јер су они који су поседовали његову мудрост схватали да, у оно време, људима то није било потребно и само би погрешно протумачили његов садржај.

 

5) Gde mogu da saznam više o Zoharu?


Zohar se ne može razumeti i osetiti direktno, već zahteva prethodno stvaranje pojma o duhovnosti, a tek posle toga može se pristupiti Knjizi. Najveći kabalist našeg vremena, rabin Jehuda Ašlag, napisao je "Uvod u Knjigu Zohar" kako bi vodio nečiji pristup u proučavanju Knjige.

Тakvi članci pospešuju razvoj pojedinačnih duhovnih kvaliteta za opažanje Više stvarnosti. Pored toga, ti tekstovi nude znanje o tome kako pristupiti određenim pojmovima, frazama i konceptima u Zoharu, u cilju maksimalnog iskorišćavanja Knjige kao vodiča u duhovnom postignuću, izbegavajući pritom gubljenje vremena u materijalnim opisima, kakvim je ljudski um sklon

Bnei Baruch ne pruža samo ove uvode, nego i besplatna predavanja o njima, kao i kratke članke koji opisuju koncepte Zohara i pripreme za susret sa tim konceptima.

Оtkrivanje Zohar znači otkrivanje vašeg unutrašnjeg sveta i svog neograničenog potencijala. Bnei Baruh vam želi uspeh u duhovnom napretku! 


//

Остали материјали:

    1. Књига Зохар (хрватски приевод првог дела књиге Зохар – Hakdamat (Увод), с коментарима Рав Лаитмана)Линкови на другим језицима:

 
Još članaka...