Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Integralni sistem naše percepcije

Objavljeno 5. aprila 2012.

thumbs laitman_739 Pitanje: Vi predstavljate koncept integralnog obrazovanja, ali znamo da moderno društvo akumulira velike količine znanja. Kaže se da se svake 3-4 godine količina znanja udvostručava. Više puta se susrećemo sa prenosom informacija, koji je bio otkriven decenijama pre. Kako je moguće povezati nova saznanja sa vašim metodama učenja?

Odgovor: Već sam vam rekao da imamo grupe dece u našim integralnim obrazovnim sistemima u kojima deca uče od 6 godina. U uzrastu od 12-13, mogu već da razumeju i pravilno shvate praktično sve vrste znanja. Njihova percepcija se menja i postaje integralna. Studenti se ne boje ničega; nisu zatvoreni. Profesor ne “uliva” informacije u njihove glave. Oni sve doživljavaju kao jedan prirodni sistem koji stalno upotpunjuje jednu sliku.

Neka deca u uzrastu od 13-14 godina su već završila prvu godinu univerzitetskih studija. Oni su na na nivou poslednje godine srednje škole i pripremaju se za maturu. Postoji zakon u Izraelu koji im to omogućava. Uspešno su prošli ispite. Ne uče pojedinačno, nego u grupi. Domaće zadatke i radove pišu zajedno.

Mislim da je danas nemoguće uraditi bilo šta bez menjanja same osobe. Teorijska prezentacija informacja, u kojoj upijate sve u prilično ograničeni deo sebe, vam ne dozvoljava da napredujete. Ovo se vidi u praksi. 

 

Edukacija, Integralno obrazovanje | Dodaj komentar→