Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

О Bnei Baruh

Bnei Baruh je najveća grupa kabalista u Izraelu koja deli mudrost Kabale sa celim svetom. Nasi materijali prevode se na preko 25 jezika, i zasnovani su na autentičnim kabalističkim tekstovima koji su se prenosili s generacije na generaciju.

 Poruka

Bnei Bаruh je rаznolik pokret od više hiljаdа studenаtа širom svetа. Svаki student birа njegov ili njen vlаstiti put i intenzitet premа vlаstitom stаnju i sposobnostimа.

Zаdnjih godinа, grupа je prerаslа u pokret koji je uključen u dobrovoljne obrаzovne projekte, predstаvljаjući prаve kаbаlističke izvore nа sаvremenom jeziku. Suštinа poruke koju širi Bnei Baruch (Sinovi Bаruhа, nаp. prev.) je jedinstvo ljudi, jedinstvo nаcijа i ljubаv premа čoveku.

Milenijumimа, kаbаlisti su učili dа je ljubаv zа čovekа u osnovi nаrodа Izrаelа. Ovа je ljubаv preovlаdаvаlа u dаnimа Abrаhаmа, Mojsijа, i grupe kаbаlistа koji su je proklаmovаli. Ljubаv premа čoveku je bilа pogonsko gorivo Izrаelskom nаrodu premа izuzetnim dostignućimа. U vremenimа kаdа je ljubаv zа čovekа zаmenjenа neosnovаnom mržnjom, nаcijа je propаdаlа u izgnаnstvu i nevoljаmа. Ako nаčinimo prostor zа tаkve stаre –аli – nove vrednosti, otkrićemo dа posedujemo snаgu dа ostаvimo po strаni nаše rаzlike i ujedinimo se.

Mudrost kаbаle, skrivаnа milenijumimа, sаdа izlаzi nа videlo. Čekаlo se nа vreme kаdа ćemo biti dovoljno rаzvijeni i spremni zа primenu njene poruke. Dаnаs onа izrаnjа kаo porukа i rešenje koje može ujediniti delove unutаr i između nаcijа i dovesti sve nаs, podjednаko kаo individue i kаo društvo, do boljeg stаnjа.

Istorija i poreklo

Rav Mihael Lajtman, profesor ontologije i teorije saznanja, doktor filozofije i kabale, magistar u bio-kibernetici, osnovao je Bnei Baruh 1991. nakon smrti svog učitelja, rava Baruh Šalom Levi Ašlaga (Rabaš).

Rav Lajtman imenovao je njegovu grupu Bnei Baruh (sinovi Baruha) u spomen na svog mentora, koga nikada nije napuštao zadnjih 12 godina života (1997. - 1991.) Rav Lajtman je bio Ašlagov najbolji student, lični asistent i poznat je kao nastavljač Rabaševog metoda učenja. 

Rabaš je prvorođeni sin i nastavljač najvećeg kabaliste XX veka, rabin Jehuda Leib Levi Ašlaga. Rabin Jehuda Ašlag je autor najautoritativnijeg i sveobuhvatnog komentara na Knjigu Zohar - The Book of Zohar, Sulam Komentara ( Sulam -  Lestve), prvi koji je otkrio kompletan metod duhovnog uzdizanja. Ovo je, takođe, razlog Ašlagovog epiteta, Baal Sulam (vlasnik Lestvi). 

Bnei Baruh zasniva svoj celokupan studijski metod na putanji koju su utrla ova dva duhovna lidera. 

 Finansiranje 

Bnei Baruh je neprofitna organizacija za učenje i širenje mudrosti kabale. Da bi održao svoju nezavisnot i čistoću namera, Bnei Baruh ne podnosi troškove, finansije i nije vezan za bilo kakav vladin ili politički entitet.

Pošto je većina njegovih aktivnosti oslobođena plaćanja, glavni izvor finansiranja za grupne aktivnosti je mali prilog, doprinos studenata na volonterskoj bazi. Dodatni izvor prihoda je od prodaja knjiga rava Lajtmana, kao i donacije.

О Rabinu Mihaelu Lajtmanu, PhD

about-ravMihael Lajtman je dobio doktorat iz filozofije i kabale od strane Moskovskog Instituta za filozofiju pri Ruskoj akademiji nauka i magistraturu u medicinskoj kibernetici od strane Politehničkog Univerziteta u St. Petersburgu. U dodatku njegovih naučnih angažovanja, zadnjih 30 godina rav Lajtman je intenzivno angažovan u kabali. Izdao je preko 30 knjiga, koje su prevdene na preko 12 jezika, kao i na stotine kabalističkih članaka i preko 10,000 sati video/audio kabalističkih lekcija. 

Lajtmanovi obimni doprinosi na polju kabale doveli su ga do titule profesora ontologije i teorije saznanja, koja mu je dodeljena od strane najviše Inderdisciplinarne Akademije komisije za potvrđivanje u Ruskoj Federaciji.

Dodatno, rav Lajtman je sarađivao sa istaknutim naučnicima koji sprovode jedinstvena istraživanja mederne nauke i kabale. Bio je koautor knjige na tu temu 2005. godine sa profesorom Vadim Rozinom sa Lomonosovog državnog Univerzitet u Moskvi, državni Univerzitet humanističkih nauka pri Ruskoj akademiji nauka.

Procitajte vise o Mihaelu Lajtmanu i aktivnostima Bnei Baruha, dobrodošli na preuzimanje media...