Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Šta je (i šta nije) kabala?

question_001

Namerno prikrivanje

1. U prošlosti, kabalisti su podučavali samo nekolicinu vrlo naprednih pojedinaca dostojnih poštovanja u svakoj generaciji, sa unutrašnjim kvalitetima koji nisu bili razvijeni kod većine ljudi do nedavno. Ti unutrašnji kvaliteti omogućili su im da kabalu ispravno shvate i koriste. Zbog toga su je kabalisti namerno skrivali od šire javnosti.

Jezik grana

2. Sve kabalističke knjige napisane su rečima koje se naizgled odnose na ljude i stvari, međutim ni jedna jedina reč u bilo kojoj kabalističkoj knjizi ne govori o fizičkom svetu. Ukoliko ne naučiš kako da čitaš te kabalističke knjige iz izvorne nastavne loze, nećeš moći da ih razumeš. Bez obzira koliko si pametan, završićeš s proizvodom tvoje mašte i ništa više nećeš postići.

Razumevanje zavisi od spremnosti pojedinca

3. Kabala otkriva svrhu i prirodu ovog sistema koji mi nazivamo život. Sve dok neko nema stvarno snažnu i ozbiljnu potrebu da postavi ovo pravo pitanje - on ne može da čuje odgovor, čak ako je izgovoren vro glasno. Međutim, danas mnogo ljudi širom sveta kreće u potragu za kabalom.

Šta nije kabala?

Kabala  nije i nema nikakve veze sa: religijom, magijom, misticizmom, vradžbinama, proricanjem, kultovima, isceliteljstvom, meditacijom, samopomoći, filozofijom, teorijom, parapsihologijom, ESP (ekstra-senzornom percepcijom), telepatijom, vidovitošću, New Age-om, psihokinezom, praznoverjem, tumačenjem snova, frenologijom, tarot kartama, mantrama, jogom, crvenim nitima, svetom vodom, blagoslovima, judaizmom, islamom, hrišćanstvom, budizmom, sufizmom, vraćanjem u prošle živote, holističkim lekom, numerologijom, lečenjem verom, aromaterapijom, tajnim društvima, reikiem, hipnozom, dirigovanjem masama, transmutacijom, astrologijom, astralnim putovanjem ili projekcijom, lucidnim snovima, spiritizmom, komunikacijom s mrtvima, vantelesnim iskustvima, magnetizmom, vuduom, slobodnim zidarstvom, teozofijom, refleksologijom, NLO-ima, kreacionizmom, fanatizmom, ili bilo kojim drugim uverenjima... mada su  mnogi od pomenutih bili pozajmljeni iz kabale i godinama pogrešno interpretirani kao principi kabale.

Šta je kabala?

Kabalist Jehuda Ašlag definiše kabalu na ovaj način: "Ova mudrost nije ni više ni manje, nego sled izvora (korena) koji se spuštaju po principu uzroka i posledice po nepromenljivim, određenim pravilima, spajajući  se u jedinstveni, uzvišeni cilj koji se opisuje kao Otkrovenje Njegove Božanstvenosti Njegovim bićima na ovom svetu."

Što znači da postoji jedna viša sila i upravljačke sile koje se spuštaju od te više sile, koje su uzrok naše egzistencije u ovom svetu. Poznate su nam razne fizičke sile, kao što su gravitacija, elektromagnetizam, čak i snaga misli. Ali, postoje sile višeg reda koje deluju ostajući nama skrivene. Upravo kao što znamo efekte elektriciteta, ali ga ne možemo videti i zapravo ne znamo šta on jeste. Najviša, sveobuhvatna sila, Stvoritelj, zbir je svih sila sveta i najviši stepen u nizu viših upravljačkih sila. Ova viša sila ovaploćuje pet viših svetova i barijeru  koja ih odvaja od našeg sveta. Nauka kabala ne proučava naš svet i ljude u njemu na način kao što to čine tradicionalne nauke. Ona istražuje sve što postoji iza te barijere. Ne postoji ništa drugo osim sila koje se spuštaju odozgo prema preciznim zakonima. Ovi su zakoni, kao što Ašlag piše, nepromenljivi, oni su apsolutni i sveprisutni. Najzad, svi oni usmereni su tako da možemo da razotkrijemo upravljačku silu prirode dok postojimo u ovom svetu.