Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Разбиране на заповедите

Разбиране на заповедите

Струва ни се, че някои кабалистични текстове говорят за заповедите, т.е. за необходимите закони за поведение на човека в нашия свят. Но как в действителност кабалистите разбират заповедите?
Кабала, изкуството и любовта

Кабала, изкуството и любовта

Човекът в нашия свят има твърде много прекрасни пориви: стремеж към самоизразяване, красота, любов. Към какви желания се отнасят те?
Възприемане на реалността

Възприемане на реалността

Тук пристъпваме към много сложния проблем за възприемане на мирозданието. Когато казваме: „Ние се намираме в нашия свят“ – какво означава
Етапи на развитие на егоизма

Етапи на развитие на егоизма

Първата проява на егоизма отбелязваме като появяването на Адам. И преди него на Земята са живели хора, но в тях не се е проявявала точка в
За работата на душата

За работата на душата

А какво желае душата, когато не се намира в нашия свят? Въпросът сам по себе си е свързан с времето, което го няма извън нашия свят.
Става ли кабалистът по-щастлив

Става ли кабалистът по-щастлив

Става ли кабалистът по-здрав, по-щастлив в семейния живот, по-удачен в бизнеса, по-умен и предразположен към научните открития?
Зад обвивката на нашия свят

Зад обвивката на нашия свят

Всеки човек, постепенно овладяващ науката кабала, започва да вижда света прозиращ, с тези сили, които стоят зад него. 
Кабалистът и човечеството

Кабалистът и човечеството

Става ли човекът, който започва да се занимава с науката кабала, откъснат от нашия свят, отдалечен от нашите житейски грижи?
Кабала в съвременния свят

Кабала в съвременния свят

Какво прави Кабала уникална, с какво се различава от всички методи на познание, използвани от човека?
Кабалистични книги

Кабалистични книги

Нютон и цяла редица други успешни учени целенасочено са изучавали древно еврейския език, за да четат в оригинал кабалистичната литература.
 
Учебен център
Основни Понятия в Кабала

Основни Понятия в Кабала

  Основни Понятия в Кабала Автор: Михаел Лайтман Музика: Баал Сулам Език: Английски Четейки Основни Понятия в Кабала човек развива
More:
Видео клипове по кабала
Егоизъм

Егоизъм

Под егоизъм ние разбираме не отношението на хората един към друг, а активното нежелание на човек да се съедини с останалите хора.
More:
Кабалистична музика
Рабаш

Рабаш

Оригинални запсиси на Кабалиста Рав Барух Шалом Ашлаг в изпълнение на мелодии на Баал Сулам 
More:
Ежедневен урок

За какво е ежедневният урок?

Въпреки че ежедневният урок по Кабала е отворен за всеки, той е най-полезен за хората, имащи първоначални познания в мъдростта на Кабала (такива,
More:
Кабала по света

Квантовата физика се среща с Кабала

    Представяме Ви  първа част на срещата на Рав Михаел Лайтман с водещите учени физици по квантова физика в Сан Франциско. Време е на
More:
Живот и семейство
Женско духовно търсене

Женско духовно търсене

Как може една жена да определи дали се стреми към психологично или духовно напълване? Една жена стремяща се към духовното, чувства че нейното
More:

Конгрес по Кабала

180x150

Бюлетин на kabbalah.info

Сподели