Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Въведение в Кабала

4 Начални Въпроса

Какво е Кабала?

kakvo_e_kabalaМъдростта на Кабала е научен инструмент за изучаване на духовния свят. За да опознаем нашия свят, използваме природните науки като физика, химия и биология. Но естествените науки изучават само физическия свят, който възприемаме с петте си сетива. За да можем напълно да опознаем света, в който живеем, имаме нужда от изследователски инструмент, способен да ни разкрие скритата реалност, която нашите органи не могат да възприемат. Този инструмент е науката Кабала.

Според Кабала реалността се състои от две сили или две качества: желание за получаване и желание за отдаване. Тъй като желанието за отдаване има нужда да дава, то създава желанието за получаване, а неговото по-често използвано име е „Творецът”. Ето защо цялото творение, включително и ние, е една изява на това желание за получаване.

Използвайки Кабала, ние можем да работим с фундаменталните сили на действителността – получаване и отдаване – в своя полза. Тя ни учи не само на замисъла на творението, но и как самите ние да станем творци, толкова всемогъщи и толкова всезнаещи, колкото и истинския Създател на реалността.

 

Кой може да изучава Кабала?

altКогато попитали Рав Кук – велик кабалист от ХХ век и Първи Старейшина на Израелските Равини –  кой може да изучава Кабала, неговият отговор бил недвусмислен: „всеки, който желае”. През последните 100 години всички кабалисти без изключение ясно казват, че Кабала днес е открита за всеки. Нещо повече, всички те твърдят, че тя е необходим инструмент за преодаляване на световната криза, чието настъпване те са предвидили и с която ние днес се сблъскваме.

Според всички кабалисти времената, през които Кабала е била скрита, вече са отминали. Мъдростта на Кабала в миналото е била скривана, защото кабалистите са се страхували от неправилната ѝ употреба или погрешното ѝ разбиране. И наистина, дори и малкото, което е било разкривано, е довело до безброй погрешни схващания за нея. Сега кабалистите смятат, че нашето поколение е достатъчно напреднало за разбиране на истинското значение на тази мъдрост и за разясняване погрешните схващания относно Кабала в миналото, сега тя е открита за всеки, който желае да я изучава.

 

Какво изучават Кабалистичните книги?

altКабалистичните книги изучават структурата на духовните светове и как всеки от нас може да навлезе в тях. Кабалистичната книга е като пътеводител. Ако пожелаеш да посетиш някой нов град, вероятно ще имаш нужда от екскурзовод, който ще ти каже кои са най-важните места, които трябва да посетиш и разгледаш, най-хубавите магазини, кафета и клубове, и къде не би трябвало да ходиш, защото не би ти харесало онова, което ще видиш.

Кабалистичните книги говорят за начина, по който са изградени духовните светове, кои „места” са интересни и кои не. Всъщност това не са физически места, а духовни състояния, които всеки кабалист преживява.

Другото, за което кабалистичните книги говорят, е как можеш да навлезеш в духовните светове. Ако искаш да достигнеш до някакво място на този свят, имаш нужда от карта на мястото и туристически водач. Кабалистичните книги ти осигуряват всичко това в духовната област – „показват” къде е духовният свят, „закарват” те до там и ти разкриват околната среда.

 

Блог

laitman-bg 

Кабала, наука и
смисъла на живота
  

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала