Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

5 важни факта за книгата "Зоар"

Книгата Зоар - това е книгата за предсказанията и откритията, които могат да разшифроват само Кабалистите

 

Берлин, Германия (9 Септември 2006), 112 бележити оратори от целият свят се срещнаха като част от симпозиумът „Масата за Свободни Гласове”.
 

1) Какво е книгата Зоар?

zoharКнигата Зоар е сбор от коментари на Тора, предназначени да напътстват хора, които вече са постигнали високи духовни нива по отношение на корена (произхода) на душите им.

Зоар съдържа всички духовни състояния, които хората изпитват докато душата им се развива. В края на процеса душите постигат онова, което кабалистите обясняват като „края на изправлението”, най-високото ниво на духовна пълнота.

За онези, които не са в духовно постижение Зоар звучи като сбор от алегории и легенди, които могат да бъдат тълкувани и възприемани по различен начин от всеки. Но за хората в духовно постижение, тоест кабалистите, това е практически наръчник за вътрешните действия, коиточовек извършва, за да разкрие по-дълбоко, по-висше ниво на възприятие и усещане.

 

2) За кого е предназначен Зоар?

Както бе споменато в отговор 1, Зоар е написан за хора, които вече са постигнали духовно възприятие. Той съдържа описанията на Рав Шимон Бар Йохай (Рашби), който постигнал всички 125 степени на духовната стълба. Рашби дал израз целия духовен път и го озаглавил Зоар („Сияние” на иврит).

Зоар е построен така, че само постигналият определено духовно ниво може да извлече полза от онова, което чете. Преди да изучава Зоар, човек трябва да учи други текстове, които обучават как да се разбира правилно текста на Зоар.

 

3) Кой е написал Зоар и кога?

Според всички кабалисти, и както е записано в началото на книгата, Зоар е написан от Рав Шимон Бар Йохай (Рашби), който е живял през II - III в. Н.Е. Сред научните кръгове има мнение, че книгата е била написана през XI в. от Рав Мойсей де Леон. На това мнение противоречи самия Рав Мойсей де Леон, който заявява, че книгата е написана от Рашби.

Според кабалистичния подход въпросът защо е написан Зоар е далеч по-важен от кой всъщност е авторът. Целта на Зоар е да бъде ръководство на хората за постигане на източника на техните души.

Този път към източника на душата се състои от 125 нива. Рав Йехуда Ашлаг пише, че кабалист преминал през тези нива и споделящ същото възприятие като това на автора на книгата вижда, че този автор не може да бъде друг освен Рашби.

 

4) Защо Зоар е бил скрит толкова време?

Книгата Зоар е била крита 900 години, между II и XI в. Н.Е. тъй като онези, които са владеели нейната мъдрост разбрали, че по това време хората не се нуждаели от нея и щели да разберат погрешно съдържанието й.

Едва през XVI в. се появил кабалист, който обяснил основите на Кабала - Светият Ари, Рав Исаак Луриа (1534-1572). Ари обявил, че от него нататък мъдростта на Кабала е готова да бъде разкрита пред всички.

Коментари върху произведенията на Ари и книгата Зоар се появяват едва през XX в. - векът, станал свидетел на най-буйния взрив на човешките желания в историята. През този период се появила необикновена душа - Рав Йехуда Ашлаг (Баал а-Сулам). Той обяснил мъдростта на Кабала по начин, който нашето поколение е способно да разбере. Нещо повече, Баал а-Сулам бил единственият кабалист през XX в., който писал коментари върху Зоар и работите на Ари.

Това не означава, че нямало велики кабалисти преди него, а само, че техните произведения не са лесно разбираеми за съвременните ученици. Днешната популярност и търсене на Кабала свидетелстват за готовността на нашето поколение да поеме универсалното й послание и да разбере автентичните текстове, които говорят за корена на живота ни и как да го постигнем.

 

5) Къде мога да намеря повече за Зоар?

В днешно време Зоар не може да бъде директно разбран и почустван. Изисква се предварителна представа относно духовността, преди човек да подходи към книгата. Най-великият кабалист на нашето време - Рав Йехуда Ашлаг (Баал а-Сулам) е написал въведение към книгата Зоар, точно за да направлява подхода на ученика към тази задълбочена книга преди да започне изучаването й.

Такива статии култивират духовните качества на човек за възприемане на Висшата реалност. В допълнение, тези текстове осигуряват знание как да се подхожда към определени термини, фрази и концепции в Зоар, за да се максимизира ползването й като ръководство за духовно постигане, избягвайки изгубването в материални образи, които човешкия разум е склонен да създава.

Бней Барух осигурява не само тези въведения, но и безплатни уроци върху тях, както и по-къси статии, описващи концепции от Зоар и как да се подготвим за срещата с тези концепции.

Откриването на Зоар означава откриване на своя вътрешен свят и неограничен потенциал. Бней Барух ви пожелава успех в духовния ви напредък!

           
Още статии...

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала