Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Развитието на Човека от 0 до 20

razv

Децата са нашето бъдеще. В света на нашето утре стопаните ще са те, и ние вече нищо няма да можем да променим, но днес тяхното развитие до голяма степен зависи от нас.

Книгата "Развитието на човека от 0 до 20 години" проследява изграждането на човека като се започне от вътреутробното му развитие и се завърши с възрастта 20 години - моментът, в който той навлиза в зрелия живот. Книгата предлага един необичаен и много интересен подход към въпросите на възпитанието и отношението към околния свят. Тук става дума за Законите на природата, които ние сме длъжни да спазваме, независимо от това дали го искаме или не, за да не си навредим. Всичко зависи от това доколко добре познаваме тези закони и техните следствия.

 

Можете да закупите книгата в най-близката до вас книжарница или онлайн.

***

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТ ПЪРВА

ИНТЕГРАЛНИЯТ СВЯТ

Вътрешноутробно развитие

Раждане

Кърмене и първа връзка

От 3 до 6 години

Училище за най-малките

Възраст от 6 до 9 – начало

Възрастта от 6 до 9 години – продължение

Начало на половото съзряване

Юношеският период

Завист и насилие

Избор на партньор и професия

Проблеми на младежкия период

Правилният подход към избора

На спътник в живота - начало

Правилният подход към избора спътник в живота - продължение

Виртуалната връзка

По-големият учи по-малкия

Индивидът и обществото

 

ЧАСТ ВТОРА

ИНТЕГРАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗА РАЗЦВЕТ

Източникът на страха

Видове страх

Фантазии и вълшебства – начало

Фантазии и вълшебство – продължение

Хиперактивност

Депресията

Добро и зло

Възпитанието на момичетата

Разделно и смесено възпитание

Реализиране на методиката на възпитание

От ранна детска възраст – начало

Реализиране на методиката на възпитание от

ранна детска възраст – продължение

Съдът – начало

Съдът – продължение

По-големите възпитават по-малките

Наказанията – начало

Наказанията – продължение

Facebook

Почитание и оценка

Групата

ПРИЛОЖЕНИЕ 

***

Откъс от книгата

– Имам дългогодишна практика в работата с деца и родители. Работя вече 13 години, уча, преподавам и се опитвам да свържа всевъзможни теории и методики за развитието на човека. Във вашата методика най-много съм впечатлена от нейната универсалност, в основата на която стоят принципи и понятия, които се развиват и при това не си противоречат. Впечатлена съм от единството на тази методика. И много бих искала да разбера, как е възможно в рамките на една методика да бъдат обяснени явления, за които има толкова много различни подходи.

– Проблемът е там, че при всяко наше стълкновение със света, ние откриваме един свят, който не познаваме. Всяко изследване зависи от особеностите на човека, от неговото възприятие, от кръга на общуване, от времето и мястото, където той прави своето изследване. Затова всяко изследване е подчинено на условията за време и място. Нашето изследване обаче, изхожда от една основа, която е обща за всички, това е основата на Природата – желанието да се насладиш, да се напълниш.
Проверявам това върху целия процес на развитие на природата: изначално е възникнало желание на неживо ниво – и то е довело до възникването на неживата материя. Желанието на неживо ниво се е развивало дотогава, докато не е родило всички видове на неживата материя и след това е прераснало в желание на растително ниво. То е породило всевъзможните видове растения. Растителното ниво е прераснало в животинско и така се е образувал животинският свят. А след това се е появило желанието на ниво “човек”.

– Ние виждаме, че в природата всичко се гради на развитието на егоизма, на желанието да се наслаждаваш, което присъства у всеки човек и се развива в човешкия род от поколение в поколение.

– Тоест, възприетият от Вас подход обяснява не само развитието на човека, но и развитието на цялата природа?

– Изучавайки развитието на човека, ние виждаме, че досега развитието е ставало за сметка на израстването на егоизма, на желанието да се насладиш. Човешкият егоизъм ни е карал да се развиваме, да усвояваме новото, да откриваме света, да създаваме нови общества.

Но днес ние се намираме на нов етап от развитието – ние вече не се развиваме под влияние на егоизма; егоизмът ни като че ли е достигнал своя максимум, с други думи ние не се развиваме количествено, а качествено. Нашият егоизъм сякаш е завършен и става глобален и интегрален. Ние все повече виждаме себе си като неволна част от една единна и изцяло свързана система. Затова нашият свят става все по-непредсказуем. Защото ние сме създадени като егоисти, а изведнъж се оказва, че се намираме на “място”, където действат законите на пълната взаимозависимост.

 

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала